Zadání

 • Automatizace manipulace s materiálem ve výrobní buňce termočlánků
 • V buňce jsou 3 stroje – řezací stroj, vrtačka a ořezávací stroj. Všechny stroje jsou provozovány jedním operátorem
 • Ušetřit pracovní sílu
Purpose

Rozsah projektu

 • Instalace 2 kolaborativních robotů
 • Návrh a sestavení automatického dávkovače termočlánků
 • Úprava strojů (elektrických a mechanických) tak, aby mohly být obsluhovány roboty
 • Roboti musí být snadno odstranitelní (do jedné hodiny), aby mohly stroje znovu obsluhovat i lidé
 • Dosáhnout dobu cyklu 10 sekund
Project scope

Výsledek

 • Operátor musí provést vizuální kontrolu konečných produktů, naplnit vstupní materiál a vyjmout krabici s finálními produkty jednou za 10 až 15 minut. Takže se jeden operátor může postarat o více výrobních buněk.
 • V závodě jsou 3 výrobní buňky termočlánků. První z nich je již hotová, druhá je ve vývoji a třetí ve fázi cenové nabídky.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Universal Robots (UR5 + UR10)
 • Simatic S7-1200 safety PLC
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch