Výrobce měl výrobní linku, na které mohlo mít každé vozidlo odlišnou konstrukční specifikaci. To v důsledku znamenalo, že každé vozidlo mohlo vyžadovat odlišnou sadu dílčích součástí. Tato skutečnost mohla skutečně zkomplikovat práci v karosárně a svařovně.

Každé vozidlo muselo být vyrobené podle specifikací, proto výrobce potřeboval zajistit, aby dílčí součásti sestavované mimo linku přicházely na hlavní výrobní linku ve správném pořadí, a mohly tak být namontovány do toho vozidla, pro které byly určené. Rovněž bylo nutné zajistit, aby byla do svařovacích robotů zasílána správná rozložení svarů, protože se u jednotlivých součástí lišila.

Aby mohl zákazník splnit tento úkol, spojil se s ATS. Společnost ATS s více než 30 lety zkušeností v automobilovém průmyslu byla během konzultací schopna poskytnout doporučení na míru a zavést řešení, které nejlépe vyhovovalo požadavkům zákazníka.

Implementace řešení

Sestavování dílčích součástí

Aby bylo možné zajistit správnou montáž každého vozidla, společnost ATS implementovala vysílací systém pro vozidla (Vehicle Broadcast System – VBS) využívající systém MES založený na softwaru Ignition od společnosti Inductive Automation. VBS dokáže sledovat každou součást a každé vozidlo na výrobní lince.

Řešení s VBS obdrží kusovník (BoM) pro vozidlo ze systému správy objednávek. Pak se pracovníkům obsluhy ve svařovně dílčích součástí zobrazí požadavky na sestavení každé dílčí součásti v tom pořadí, ve kterém je budou potřebovat vozidla na hlavní lince. Pracovník obsluhy potom může zavést správné součásti.

Řešení také komunikuje se svařovacími roboty, aby jim poskytlo správné číslo programu, které zajistí použití správných rozložení svarů.

Zavádění dílčích součástí

Dokončené dílčí součásti jsou dopravníkem přepravovány ve správném pořadí do místa instalace na hlavní lince.

Tam, kde se dílčí součásti instalují ručně, může pracovník obsluhy ověřit na displeji, zda se jedná o správnou součást, která má být zavedena.

Tam, kde je proces řízen automaticky, poskytuje systém příslušné číslo programu robotu, který provádí daný úkol.

To platí také pro svařovací roboty na hlavní lince; řešení jim poskytuje příslušná čísla programů, aby bylo jisté, že pro každé vozidlo budou použita správná rozložení svarů.

Správa RFID

Řešení s VBS rovněž spravuje štítky RFID připevněné na transportérech vozidel. Zapisuje na štítky pořadová čísla karosérie (BSN) pro každé vozidlo. Tyto štítky jsou snímány při pohybu každého transportéru závodem, takže jsou vždy známy údaje o poloze a pořadí každého vozidla.

Výsledky

Individualizace v hromadné výrobě je dnes standardem v každém moderním závodě na výrobu vozidel, ale stále představuje mnoho výzev. V neposlední řadě je nutné zaručit, že se každé vozidlo smontuje správně a že zůstane zachována kvalita těchto vozidel.

Toto řešení zajišťuje, že všechny dílčí součásti se vyrábějí ve správném pořadí, proto již není nutné uchovávat zásoby vedle linky. Také umožňuje zachovávat kvalitu produktů prostřednictvím koordinace a ověřování instalace dílčích součástí, stejně jako koordinace všech svařovacích programů.

Need to synchronize your production line?
Get in touch.