Digitální kontrola kvality u výrobce elektromobilů

Zadání

Mezinárodní energetická agentura předpověděla, že do roku 2030 počet elektrických vozidel na celém světě vzroste z 3 milionů na neuvěřitelných 125 milionů. Před automobilkami je nyní spousta nových výzev, které budou muset vyřešit. Jednou z nich je úprava dodavatelského řetězce a odklon od spalovacích motorů a přechod na baterie. Na druhou stranu požadavky na výrobu zůstanou více méně stejné. Kvalita vozidel, která sjíždějí z výrobní linky, musí být stoprocentní. Vyhrává ten, kdo má přístup k aktuálním a co nejpřesnějším údajům o kvalitě. Díky tomu se mohou výrobní procesy korigovat a vady ihned odstraňovat.

Výrobce elektromobilů, který má jednu ze svých továren v anglickém Sunderlandu, se rozhodl, že dosáhne na špičkovou kvalitu vozů tím, že převede papírové kontrolní seznamy a excelovské tabulky na plně integrované digitální řešení kontroly kvality.

Hledali komplexní kontrolní systém, který zaznamená údaje od počátku výrobního cyklu až po předávku zákazníkovi. Jednalo se o následující požadavky:

  • Zpřesnění záznamů o výrobních vadách
  • Snížení chyb zapříčiněných člověkem
  • Včasná identifikace závad
  • Okamžitá zlepšení
  • Snížení zmetkovitosti a nákladů na opravy

Všechny tyto prvky nalezli v řešení ATS Inspect.

Electric Car Manufacturer success story

Navržené řešení

  • Záznam dat o kvalitě

ATS Inspect je softwarové řešení pro digitální kontrolu kvality vyvinuté ve spolupráci s automobilkami a elegantně zapadá do stávajícího výrobního procesu u tohoto výrobce elektromobilů.  Údaje o vadách se nyní zaznamenávají digitálně prostřednictvím tabletu a papírové kontrolní seznamy jsou již minulostí.

Prostřednictvím softwaru ATS Inspect provádí operátor kontrolu pomocí 3D CAD obrázků vozidla, které odpovídají modelu a konstrukci jednotky. Když operátor zjistí vadu, může otočit a zvětšit obraz podle potřeby. Až poté ťukne na místo na displeji, kde vidí vadu, a označí ho.  Zároveň zadá všechny informace potřebné k tomu, aby se mohla oprava provést co nejefektivněji.

Operátor, který provádí opravy, používá CAD modely k lokalizaci vad a dokončenou opravu zaznamená. Tato standardní metodologie je zavedena napříč továrnou.

  • Reporty a analýzy

Údaje posbírané prostřednictvím ATS Inspect jsou okamžitě k dispozici.  S využitím pokročilých nástrojů pro reporty a analýzy se mohou aktuální data o kvalitě produktů sdílet.

Reporty jsou generovány automaticky a pravidelně se nahrávají na sdílené místo, kde k nim mají přístup oprávněné osoby. Při vzniku problému v oblasti kvality ATS Inspect okamžitě informuje správné osoby, a to pomocí automaticky zasílaných e-mailů nebo prostřednictvím stropních monitorů.

Jednou z velkých výhod je možnost získat informaci o zdroji problému a zobrazit si ji u výrobní linky na stropním monitoru Andon.  Jednou z klíčových zpráv, kterou zobrazují tímto způsobem, je zpráva o trendech za uplynulých 10 týdnů. Odhalí např. rostoucí znepokojivý trend, a které menší problémy by mohly narůst do větších.

Rychlost, s jakou se dají identifikovat vady a detailní zpětná vazba, zaměřená na oblast kvality, umožňují zdokonalit výrobní proces, snížit náklady na opravy, a naopak zrychlit dobu pro návratnost investice.

Použité systémy, nástroje a expertní služby

Výsledek

ATS Inspect zpočátku běžel společně se stávajícím řešením. Ovšem díky přesvědčivým výsledkům a mnohem většímu počtu odhalených problémů s kvalitou, se od starší metody upustilo a již se připravuje nasazení ATS Inspect v továrně v Barceloně ve Španělsku.

Výroba elektromobilů rychle roste. Je důležité klást důraz na kvalitu a ATS umožňuje výrobcům elektromobilů dodávat vozidla bezkonkurenční kvality. Již desetiletí předáváme zkušenosti v oblasti řešení pro digitální kontrolu kvality našim zákazníkům. Neprodáváme pouze produkty a řešení, ale radíme, sdílíme znalosti a vedeme je při jejich digitální transformaci.

Máte dotaz? Napište nám a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.