Zadání

 • Optimalizovat současné kontrolní metody pomocí zkrácených kontrolních časů
 • Řešit problémové místo identifikované pomocí měřícího systému CMM
 • Posunout zodpovědnost kvality na operátory ve výrobě
Purpose

Rozsah projektu

 • Poskytnutí systému měření a kontroly, který umožňuje zkontrolovat 21 prvků za méně než 15 sekund (současná metoda trvá déle než 10 minut)
 • Povolení sledovatelnosti pomocí serializace měřených částí
 • Dodání automatických výstupních souborů pro centrální ukládání
Project scope

Navržené řešení

 • Návrh spolupráce (ATS a zákazník)
 • Konfigurace a implementace aplikace ATS SPC (Statistical Process Control) a měřícího zařízení
 • Factory Acceptance Test (FAT) ; včetně validace výsledků
 • Školení operátorů a podpora 24/7
Solution Approach

Výsledek

 • Výrazné zlepšení kontrolních časů
 • Zodpovědnost za kvalitu přesunuta do výroby
 • Návratnost investic (ROI) dosáhnuta za 10 měsíců
 • Rozšíření (druhý systém) na objednávku
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • ATS SPC (Statistical Process Control) – aplikace, která zaznamenává měření a provádí analýzy procesu
 • Technická podpora 24/7
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch