Rozhýbejte s námi výrobu. Na poli průmyslové automatizace se pohybujeme od roku 2006. Za tu dobu jsme pomohli vyladit a udržet stabilní výrobu v mnoha továrnách. Pomocníkem je softwarový nástroj, který jsme vyvinuli, a který vznikl i díky procesním inženýrům, našim zákazníkům.

Software dodáváme jako součást výrobních linek, nebo samostatně k linkám, které dodal jiný výrobce. Sleduje vstupní materiál, výrobní postupy a statistiky. Dále vyhodnocuje KPI, navádí operátory pomocí elektronických instrukcí, nabízí dohledatelnost historie konkrétního kusu či zabezpečení dat.

Pojďme se sejít a probrat,
s čím můžeme pomoci.

Data – vytěžte z nich maximum

Automatizované provozy jsou plné dat. Využijte je ve svůj prospěch. Objevte úzká místa ve výrobě díky přehledným reportům. Včas vyměňte součástku, nebo opravte mechaniku. Neshody a vady na výrobku ihned odstraňte. Snížíte tak náklady na zmetkovitost a prostoje.

Poskytněte zaměstnancům detailní informace o výrobě a nechte je pracovat na trvalém zlepšovaní. Uvidíte, že se to projeví na rozvoji firmy.

Protože Průmysl 4.0 není o kupování drahých technologií bez konceptu, ale právě o tom, aby nám nové technologie a poznatky umožnily zavést a udržet principy štíhlé výroby. A hlavně, aby vložené investice přinesly adekvátní návratnost.

Z jakých funkcí se systém skládá?

 • Výběr varianty produktu pro aktuální výrobu
 • Kontrola vstupního materiálu (typ materiálu a záznam šarže)
 • Identifikace operátorů
 • Vynucení otestování zkušebních vzorků nebo výrobního režimu pro uvolnění výroby
 • Vynucení vlastního testu stanice (self test)
 • Předání výrobních parametrů a výrobních fází pro konkrétní varianty produktů
 • Grafické i textové zobrazení pracovního postupu krok za krokem (pracovní instrukce)
 • Předání výrobních parametrů a výrobních fází pro konkrétní varianty produktů
 • Generování unikátního sériového čísla pro jednotlivé kusy
 • Zajištění správné traceability kusu s maximální počtem možných oprav a opakování
 • Záznam výsledku dané operace a daný kus
 • Tisk štítků

Kde už výrobní linka funguje?

video
play-sharp-fill

Ze záběrů natáčení televize Polar (2018) se dozvíte více o firmě ATS
i o projektu dodávky výrobní linky s využitím tohoto systému.

Možnosti propojení software s řízením linky

 1) PLC zařízením

Jde o běžný a hojně rozšířený přístup řízení stanic pomocí PLC. Pro výměnu dat mezi databázovým serverem a všemi PLC zařízeními jednotlivých stanic slouží serverová aplikace od ATS. Tento způsob umožňuje aplikovat sběr dat na již existující linky s minimálním vynaložením prostředků.

2) PC s aplikací LabVIEW

Řízení stanic pomocí aplikace LabVIEW od ATS poskytuje možnost lepší interakce pro operátora díky dostatečně velkému dotykovém panelu připojenému k PC. Např. při navádění operátora (tzv. pracovní instrukce), což může být nezbytné pro komplexní montáže, nebo při velkém množství variant produktu. V tomto případě se o výměnu dat s databázovým serverem stará přímo aplikace LabVIEW, která zároveň řídí stanici.

3) Integrace stanic řízených pomocí PC systémem třetích stran

Pro integraci stanic řízených pomocí PC od jiných dodavatelů může být pro výměnu dat s databázovým serverem použita serverová aplikace od ATS poskytující webové služby.

Správa výrobní linky

Pro zákazníka, který očekává pružnost dodávek.

Celý systém se nastavuje a ovládá prostřednictvím webové aplikace, kterou jsme vyvinuli a naprogramovali. Aplikace je přístupná přes webový prohlížeč. Pokud jste výrobní technolog, nebo procesní inženýr, s přístupem do aplikace, ovlivňujete parametry celé výrobní linky přímo ze svého počítače v kanceláři.

 • Správa variant produktů včetně použitých materiálů

V této části si definujete vstupní materiály i finálních varianty produktů, včetně definice vlastností materiálu, které využijete při aplikování metody hlavní receptury.

 • Správa výrobních parametrů, fází, použitých materiálů a pracovních instrukcí

Zde si nastavíte výrobní parametry jednotlivých variant produktů. Můžete povolit různé fáze výrobního postupu. Dále si definujete typ včetně množství použitého vstupního materiálu a vyberete si grafické znázornění pracovního postupu konkrétního výrobního kroku včetně textového popisu.

 • Správa variant produktů včetně použitých materiálů

Je důležitá pro ověření správné funkce některých výrobních/testovacích stanic a bez otestovaných vzorků se neobejde. Tyto vzorky mohou být buď OK nebo NOK kusy s konkrétní chybou.

 • Správa chyb

Upravujte popis chyb na jednotlivých stanicích, včetně nastavení typu chyby.

 • Správa důvodů oprav

Spolu s výběrem důvodu opravy a následného vyhodnocení, slouží pro výrobní linky, na kterých se provádí opravy. Důvody oprav si zde definujete pro jednotlivé chyby.

 • Import nastavení

Nastavení výrobních parametrů lze převzít z externího zdroje či souboru. Tím se zaručí rychlá a bezchybná implementace požadavku, který přichází od zákazníka, na změnu ve výrobě.

Reportovací služby

Pro dobrý přehled o výrobě.

Stejně jako správa výrobní linky jsou i reporty přístupné přes webové rozhraní, díky kterému kdykoliv a odkudkoliv zjistíte libovolnou informaci o lince nebo konkrétním produktu. Stačí k tomu pár kliků myší.

Podívejte se, jaké reporty lze využít i v případě, kdy zákazník již disponuje databází s výrobními daty.