Automotive

Linka pro výrobu a testování olejových čerpadel

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a zhotovit linku pro výrobu a testování olejových čerpadel pro společnost, která vyvíjí a vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. V rámci projektu jsme udělali Mechanický design, konstrukci a montáž. Elektrickou projekci a instalaci. Naprogramovali jsme řídicí systémy a nastavili vizualizaci. Naprogramovali jsme [...]

Linka pro výrobu a testování olejových čerpadel2020-01-13T10:28:24+00:00

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace

Dodávka poloautomatizované chytré výrobní linky pro výrobu 62 různých variant výrobků, používaných u 4 různých koncových zákazníků. Součástí zadání bylo omezit důsledky potíží spojených s požadavky koncových zákazníků na zvyšování komplexností výrobků a jejich variability. Dalším cílem bylo omezit dopady fluktuace operátorů ve výrobě a zajistit, aby správně interpretovaná výrobní data ve srozumitelné formě byla dostupná [...]

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace2022-11-08T15:05:22+00:00

Inteligentní dopravníkový systém s identifikací RFID

V rámci přípravy na výrobu nového modelu rozšiřoval zákazník stávající technologii na dvojnásobný počet výrobních stanovišť, čímž vznikla nutnost rozšíření výrobní linky, která bude všechna zařízení obsluhovat. Jedná se o výrobní linku pro výrobu rotorů ABS systému.Hlavní požadavky projektu: Inteligentní výrobní a dopravníkový systém s identifikací RFID. Řízení toku výrobků ve výrobním procesu. Řízení a kontrola [...]

Inteligentní dopravníkový systém s identifikací RFID2019-04-09T15:42:13+00:00

Implementace systému traceability v prostředí LabView

Zákazník požadoval vytvoření aplikace v prostředí LabView, která bude podporovat výrobní proces na stávající výrobní lince řízené systémem Siemens S7-300. Aplikace měla především zajistit kontrolu správného sledu operací ve výrobním procesu, tisk štítků s čárovými kódy a poskytnout možnost testování výrobků.V testovacích pracovištích stávající výrobní linky je načítán kód na výrobku. Výsledek každého výrobního cyklu je [...]

Implementace systému traceability v prostředí LabView2019-04-09T15:42:13+00:00

Implementace systému traceability do stávající výrobní linky

Zákazník požadoval sběr dat ze všech zařízení ve výrobním procesu (montážní zařízení, testy těsnosti a funkční testy, kalibrační zařízení, balící zařízení, stanoviště oprav, atd.), jejich ukládání, zpracování v reálném čase a vyhodnocení na posledním výrobním zařízení – ověření jedinečnosti kódu výrobku, ověření sledu výrobního procesu a výsledků výrobních operací na jednotlivých stanovištích. Dalšími požadavky byly zobrazení [...]

Implementace systému traceability do stávající výrobní linky2019-04-09T15:42:13+00:00

Sběr, vizualizace a zpracování dat z testovacího zařízení, kontrola sledu výrobního procesu, správa databáze

Zákazník požadoval při zahájení testování výrobku kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem OK. Zákazník dále požadoval sběr dat z testování, jejich okamžité zobrazení, možnost exportu dat do textových souborů, tvorbu grafů a jejich ukládání do obrázkových souborů a uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze.Aby bylo možné kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem [...]

Sběr, vizualizace a zpracování dat z testovacího zařízení, kontrola sledu výrobního procesu, správa databáze2019-04-09T15:42:13+00:00

Vizualizace a zpracování výrobních dat, správa databáze

Zákazník požadoval aplikaci zajišťující vizualizaci výrobních dat uložených v již existující databázi, s možností uživatelského přizpůsobení hlavní obrazovky. Zákazník dále požadoval do aplikace integrovat uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze.Jediná obrazovka aplikace ukazuje počet všech vyrobených kusů, počet zmetků a procentuální zmetkovitost pro jednotlivá pracoviště i celkově. Data jsou prezentována číselně a graficky. Uživatel má [...]

Vizualizace a zpracování výrobních dat, správa databáze2022-06-03T05:44:25+00:00

Sběr a zpracování dat z testovacích zařízení

Zákazník požadoval sběr dat z testovacích zařízení, která jsou součástí výrobního procesu, a to v reálném čase, s generováním statistik dle připravených šablon a s možností tvorby uživatelsky definovaných reportů z libovolného počítače bez nutnosti instalace licencovaného softwaru. Protože testovací zařízení představují oddělené funkční celky, které ukládají záznamy o výsledcích zkoušek do textových souborů, bylo nutné [...]

Sběr a zpracování dat z testovacích zařízení2019-04-09T15:42:13+00:00

Výrobní informační systém MES pro výrobu bezpečných airbagů.

Visteon v Berlíně vyrábí přístrojové desky pro automobilku Ford. Přístrojové desky jsou vybaveny neviditelným krytem airbagů. Tyto kryty musí fungovat bezchybně, dojde-li k aktivaci airbagů. Aby Visteon mohl sledovat výrobní procesy, detekovat chyby a zabránit expedici vadných výrobků k zákazníkovi, implementoval zde špičkový výrobní informační systém (MES). Díky zaznamenávání všech kritických kroků v procesu může Visteon [...]

Výrobní informační systém MES pro výrobu bezpečných airbagů.2019-04-09T15:42:13+00:00

Online stav výroby zabraňuje chybné montáži

"Vytváříme elektronické kontrolní seznamy, abychom zjistili, jestli bylo vozidlo s konkrétním VIN číslem smontováno dle všech požadavků." Mezinárodní výrobce nákladních automobilů potřeboval řešení, díky kterému by mohl efektivně sledovat jednotlivé požadavky zákazníků na výbavu jinak téměř identických modelů vozidel. Tyto požadavky byly dosud sledovány prostřednictvím papírových záznamů, u kterých hrozilo jejich poškození či ztráta. Pokud [...]

Online stav výroby zabraňuje chybné montáži2022-06-03T05:49:08+00:00
Go to Top