Automotive

Home » Automotive

Linka pro výrobu a testování olejových čerpadel

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a zhotovit linku pro výrobu a testování olejových čerpadel pro společnost, která vyvíjí a vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. V rámci projektu jsme udělali Mechanický design, konstrukci a montáž. Elektrickou projekci a instalaci. Naprogramovali jsme řídicí systémy a nastavili vizualizaci. Naprogramovali jsme [...]

Linka pro výrobu a testování olejových čerpadel2020-01-13T10:28:24+00:00

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuacee

Dodávka poloautomatizované chytré výrobní linky pro výrobu 62 různých variant výrobků, používaných u 4 různých koncových zákazníků. Součástí zadání bylo omezit důsledky potíží spojených s požadavky koncových zákazníků na zvyšování komplexností výrobků a jejich variability. Dalším cílem bylo omezit dopady fluktuace operátorů ve výrobě a zajistit, aby správně interpretovaná výrobní data ve srozumitelné formě byla dostupná [...]

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuacee2019-10-31T11:33:29+00:00

Inteligentní dopravníkový systém s identifikací RFID

V rámci přípravy na výrobu nového modelu rozšiřoval zákazník stávající technologii na dvojnásobný počet výrobních stanovišť, čímž vznikla nutnost rozšíření výrobní linky, která bude všechna zařízení obsluhovat. Jedná se o výrobní linku pro výrobu rotorů ABS systému.Hlavní požadavky projektu: Inteligentní výrobní a dopravníkový systém s identifikací RFID. Řízení toku výrobků ve výrobním procesu. Řízení a kontrola [...]

Inteligentní dopravníkový systém s identifikací RFID2019-04-09T15:42:13+00:00

Implementace systému traceability v prostředí LabView

Zákazník požadoval vytvoření aplikace v prostředí LabView, která bude podporovat výrobní proces na stávající výrobní lince řízené systémem Siemens S7-300. Aplikace měla především zajistit kontrolu správného sledu operací ve výrobním procesu, tisk štítků s čárovými kódy a poskytnout možnost testování výrobků.V testovacích pracovištích stávající výrobní linky je načítán kód na výrobku. Výsledek každého výrobního cyklu je [...]

Implementace systému traceability v prostředí LabView2019-04-09T15:42:13+00:00

Implementace systému traceability do stávající výrobní linky

Zákazník požadoval sběr dat ze všech zařízení ve výrobním procesu (montážní zařízení, testy těsnosti a funkční testy, kalibrační zařízení, balící zařízení, stanoviště oprav, atd.), jejich ukládání, zpracování v reálném čase a vyhodnocení na posledním výrobním zařízení – ověření jedinečnosti kódu výrobku, ověření sledu výrobního procesu a výsledků výrobních operací na jednotlivých stanovištích. Dalšími požadavky byly zobrazení [...]

Implementace systému traceability do stávající výrobní linky2019-04-09T15:42:13+00:00

Sběr, vizualizace a zpracování dat z testovacího zařízení, kontrola sledu výrobního procesu, správa databáze

Zákazník požadoval při zahájení testování výrobku kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem OK. Zákazník dále požadoval sběr dat z testování, jejich okamžité zobrazení, možnost exportu dat do textových souborů, tvorbu grafů a jejich ukládání do obrázkových souborů a uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze.Aby bylo možné kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem [...]

Sběr, vizualizace a zpracování dat z testovacího zařízení, kontrola sledu výrobního procesu, správa databáze2019-04-09T15:42:13+00:00

Vizualizace a zpracování výrobních dat, správa databáze

Zákazník požadoval aplikaci zajišťující vizualizaci výrobních dat uložených v již existující databázi, s možností uživatelského přizpůsobení hlavní obrazovky. Zákazník dále požadoval do aplikace integrovat uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze.Jediná obrazovka aplikace ukazuje počet všech vyrobených kusů, počet zmetků a procentuální zmetkovitost pro jednotlivá pracoviště i celkově. Data jsou prezentována číselně a graficky. Uživatel má [...]

Vizualizace a zpracování výrobních dat, správa databáze2022-06-03T05:44:25+00:00

Sběr a zpracování dat z testovacích zařízení

Zákazník požadoval sběr dat z testovacích zařízení, která jsou součástí výrobního procesu, a to v reálném čase, s generováním statistik dle připravených šablon a s možností tvorby uživatelsky definovaných reportů z libovolného počítače bez nutnosti instalace licencovaného softwaru. Protože testovací zařízení představují oddělené funkční celky, které ukládají záznamy o výsledcích zkoušek do textových souborů, bylo nutné [...]

Sběr a zpracování dat z testovacích zařízení2019-04-09T15:42:13+00:00

Výrobní informační systém MES pro výrobu bezpečných airbagů.

Visteon v Berlíně vyrábí přístrojové desky pro automobilku Ford. Přístrojové desky jsou vybaveny neviditelným krytem airbagů. Tyto kryty musí fungovat bezchybně, dojde-li k aktivaci airbagů. Aby Visteon mohl sledovat výrobní procesy, detekovat chyby a zabránit expedici vadných výrobků k zákazníkovi, implementoval zde špičkový výrobní informační systém (MES). Díky zaznamenávání všech kritických kroků v procesu může Visteon [...]

Výrobní informační systém MES pro výrobu bezpečných airbagů.2019-04-09T15:42:13+00:00

Navistar: ‚Software pro řízení operací vizuální kvality‘

Závod společnosti Navistar v Chathamu (Ontario) dosáhl významného zlepšení procesní kvality díky projektu Six Sigma a novému softwarovému řešení pro sledování vad. Tento systém umožňuje data sbírat v reálném čase. “Navistar učinil významný závazek ke zlepšení kvality a zákaznického servisu,“ říká Rick Burns, black belt specialista zodpovědný za realizaci projektu v Chathamu. “Iniciativa Six Sigma [...]

Navistar: ‚Software pro řízení operací vizuální kvality‘2022-06-03T06:01:00+00:00
Go to Top