V rámci přípravy na výrobu nového modelu rozšiřoval zákazník stávající technologii na dvojnásobný počet výrobních stanovišť, čímž vznikla nutnost rozšíření výrobní linky, která bude všechna zařízení obsluhovat. Jedná se o výrobní linku pro výrobu rotorů ABS systému.
Hlavní požadavky projektu:

  • Inteligentní výrobní a dopravníkový systém s identifikací RFID.
  • Řízení toku výrobků ve výrobním procesu.
  • Řízení a kontrola sledu pracovních operací pro každý model.
  • Automatické vyřazení výrobku z procesu ihned po zaznamenané vadě v každém z dílčích stanovišť.
  • Automatické včlenění výrobku do procesu, je-li tento zkontrolován nebo opraven obsluhou.
  • Neustálá optimalizace toku výrobků procesem tak, aby byl v každém okamžiku dosažen co nejkratší výrobní čas.

Nová výrobní linka vč. inteligentního dopravníkového systému s identifikací RFID
Nová výrobní linka vč. inteligentního dopravníkového systému s identifikací RFID

Nová výrobní linka je řešena jako trojitý dopravník se dvěma dráhami zásobujícími jednotlivá stanoviště výrobky a s jednou dráhou zajišťující návrat prázdných nosičů a nosičů s výrobkem mířícím po opravě k začlenění do výrobního procesu.

Výrobní proces se skládá z operací lisování, navinutí rotoru, formování vinutí, svařování vinutí, konečné úpravy a kontroly výrobku.
Na začátku dopravníku zakládá obsluha výrobky do nosičů, dopravník zajišťuje průchod výrobků jednotlivými operacemi, jejichž počet a sled odpovídá zvolenému modelu.

Je-li v kterémkoli z výrobních stanovišť zjištěna vada, je příslušný výrobek vyřazen ze zbytku procesu a je odeslán na stanoviště kontroly, kde jej obsluha buď odešle zpět do výrobního procesu, anebo vyřadí.

Na konci dopravníku obsluha výrobky odebírá a provádí výstupní kontrolu.
Řídicí systém dopravníku má v každém okamžiku informaci o pozici a výrobní historii všech nosičů s výrobky a v každém okamžiku pružně upravuje tok výrobků procesem za účelem minimalizování výrobního taktu.

Celkový pohled na novou výrobní linku
Celkový pohled na novou výrobní linku

 Pohled na stanoviště s operátorským panelem
Pohled na stanoviště s operátorským panelem

Mechanika dopravníku je postavena z modulárního systému Bosch Rexroth. Řízení dopravníku zajišťuje PLC Siemens řady S7-300, operátorské rozhraní je vytvořeno v prostředí WinCC flexible.

 Detail operátorského panelu
Detail operátorského panelu

Komunikace se stanovišti a decentralizovanými jednotkami vstupů a výstupů probíhá po síti Profibus.

 Decentralizovaná jednotka vstupů a výstupů:
Decentralizovaná jednotka vstupů a výstupů

Identifikaci nosičů s výrobky v kterékoliv pozici v dopravníku a svázání s historií výrobního procesu zajišťují čtečky a tagy RFID z programu Siemens Moby.

 RFID čtečka
RFID čtečka