Zákazník požadoval sběr dat z testovacích zařízení, která jsou součástí výrobního procesu, a to v reálném čase, s generováním statistik dle připravených šablon a s možností tvorby uživatelsky definovaných reportů z libovolného počítače bez nutnosti instalace licencovaného softwaru.
Protože testovací zařízení představují oddělené funkční celky, které ukládají záznamy o výsledcích zkoušek do textových souborů, bylo nutné zajistit vyčítání dat do centrálního úložiště a ošetřit stavy, které by mohly vést k jejich porušení či ztrátě. Za účelem zavedení historických dat do centrálního úložiště bylo přidáno rozhraní pro ruční vstup dat z vybraného testovacího zařízení nebo z jiné libovolné destinace.

Příklad reportu
obr. 1: Příklad reportu

Pro přístup k reportům byl vybrán webový prohlížeč Internet Explorer, který je k dispozici na každém počítači s operačním systémem Microsoft Windows. Uživatel může zvolit mezi skupinou základních předdefinovaných reportů nebo vytvořením reportu vlastního.

Přístupová práva k reportům jsou udělována na základě uživatelských účtů. Aplikace sběru dat byla realizována v prostředí .NET v jazyce C#. Aplikace periodicky vstupuje do již otevřených csv souborů v jednotlivých testovacích zařízeních, sledované soubory jsou zpracovávány paralelně. Aplikace ukládá do databáze informace o posledním zápisu, což eliminuje ztrátu dat při výpadku sítě nebo aplikace samotné. Aplikace se konfiguruje pomocí xml souboru. Důležité události jsou logovány.

Vnitřní struktura aplikace
obr. 2: Vnitřní struktura aplikace

Reporting zajišťuje služba Microsoft SQL Server Reporting Services, která je spuštěna na stejném PC jako databázový server. Reportu nebo složce s reporty je nutné udělit práva na zobrazení pomocí doménových uživatelských účtů. Šablony reportů jsou vytvořeny v SQL Server Business Intelligence Development Studio. Zmíněný software je součástí instalace MS SQL Server Express 2008 R2.