Zákazník požadoval sběr dat ze všech zařízení ve výrobním procesu (montážní zařízení, testy těsnosti a funkční testy, kalibrační zařízení, balící zařízení, stanoviště oprav, atd.), jejich ukládání, zpracování v reálném čase a vyhodnocení na posledním výrobním zařízení – ověření jedinečnosti kódu výrobku, ověření sledu výrobního procesu a výsledků výrobních operací na jednotlivých stanovištích. Dalšími požadavky byly zobrazení výrobní historie a vad na stanovišti oprav a možnost zobrazení a filtrace dat.Výrobní zařízení uměla načíst kód výrobku, znala informace o výsledcích výrobních operací a částečné vyčítání výrobních dat z některých zařízení do linkového PC (PC 1) bylo funkční.
Vzhledem k tomu, že ve stáří výrobních zařízení byly značné rozdíly (některá zařízení byla řízená PLC Siemens S5, některá PLC Siemens S7), bylo z pohledu nadřazeného systému, který bude pracovat s výrobními daty, potřeba unifikovat formát dat ze všech výrobních zařízení a způsob komunikace.

Vytvoření jediného komunikačního uzlu, který na straně výrobních zařízení zajišťuje komunikaci a upravuje formát dat a na straně nadřazeného systému zprostředkovává jednotná data pro zápis do centrální databáze, tuto unifikaci umožnilo.

Do linkového PC (PC 1) byla přidána centrální databáze a aplikace sběru dat a nastavení systému. Do PC v posledním výrobním zařízení (PC 2) byla přidána aplikace kontroly správnosti výrobního procesu a do PC na stanovišti oprav(PC 3) byla přidána aplikace oprav.

Spodní vrstvou systému jsou výrobní zařízení, která poskytují data komunikačnímu uzlu, odtud jsou data pomocí aplikace sběru dat a nastavení systému ukládána v databázi na PC1 Aplikace sběru dat a nastavení, představující horní vrstvu systému, umožňuje uživateli:

 • Zobrazení zpracovaných dat, případných chyb během zpracování a čas zpracování.
 • Přiřazení číselných kódů jednotlivým typům výrobků, seskupování výrobků do rodin a definici pořadí operací, kterými musí výrobek projít během výrobního procesu.
 • Zobrazení historie výrobku s definovaným pořadím operací ve výrobním procesu.

Na PC 2, které je součástí posledního výrobního zařízení je spuštěna aplikace kontroly správnosti výrobního procesu, která zajišťuje:

 • Kontrolu jedinečného výskytu kódu výrobku.
 • Ověření výsledků všech předchozích operací.
 • Kontrolu správného sledu všech předchozích operací.
 • Párování štítku, tj. opatření výrobku novým kódem a spárování výrobních dat vázaných ke kódu starému s kódem novým.

Náhled obrazovky 4
obr. 1: Náhled obrazovky 4

Na PC 3, které je součástí stanice oprav je spuštěna aplikace oprav umožňující:

 • Zobrazení přehledu historie výrobku a výrobních vad.
 • Zápis informací o opravě.
 • Zobrazení statistiky oprav.

Výrobní zařízení jsou řízena PLC Siemens S5 a S7. Komunikační uzel představují dvě PLC Siemens S7, která přes Siemens OPC server poskytují výrobní data aplikaci sběru dat a nastavení systému. Aplikace sběru dat a nastavení systému je realizována v prostředí .NET v jazyce Visual Basic.
Aplikace běžící na posledním výrobním zařízení a na stanici oprav jsou realizovány v prostředí .NET v jazyce C#.

Softwarové požadavky:

 • Microsoft .NET Framework 4
 • Microsoft Visual C# 2010 Express
 • Microsoft Visual Basic 2010 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server Management Studio (nepovinný nástroj pro databázovou administraci)
 • OPC server
 • Struktura sítě LAN
  obr. 2: Struktura sítě LAN

  Další fotodokumentaci je možnost zaslat na vyžádání.