„Vytváříme elektronické kontrolní seznamy, abychom zjistili, jestli bylo vozidlo s konkrétním VIN číslem smontováno dle všech požadavků.“ Vizuální kontrola Mezinárodní výrobce nákladních automobilů potřeboval řešení, díky kterému by mohl efektivně sledovat jednotlivé požadavky zákazníků na výbavu jinak téměř identických modelů vozidel. Tyto požadavky byly dosud sledovány prostřednictvím papírových záznamů, u kterých hrozilo jejich poškození či ztráta.

Pokud nebylo možné montáž dokončit, vozidlo muselo opustit montážní linku a vyčkat na příslušné díly. Když díly dorazily, pracovníci montáže museli obcházet všechna tato vozidla a porovnat zbylé části výbavy s podvozkem. Kontrolní záznamy a reklamační údaje byly zapisovány na papír a poté znovu přepisovány do počítačové databáze pro další analýzu a reporting.

Inspect poskytl výrobci požadované řešení. Nabízí jednotnou databázi, ze které lze generovat reporty do internetového prohlížeče. Pracovníci montáže tak mohou zadávat stav pro jednotlivé díly online. Do databáze Inspectu mohou přistupovat jiné externí softwarové systémy a lze tak určovat např. stav konkrétního vozidla včetně evidence chybějících dílů, potřebných operací a časů oprav. Pracovníci montáže a kvality mají možnost odeslat e-mail či SMS s požadavky na materiálové manipulanty.

Díky elektronickým formulářům a kontrolním seznamům Inspectu lze snadno zjistit, zda určité vozidlo bylo smontováno správně. Děje se tak mimo jiné prostřednictvím série dotazů na pracovníka kontroly. Inspect porovnává odpovědi na tyto dotazy s požadavky na výbavu vozidla a tak určuje, zda je osazeno požadované vybavení. Výrobce nyní dosáhl 18 po sobě jdoucích měsíců bez jediné chybné montáže.