Přečtěte si, jak ATS pomohlo společnosti Fox’s Biscuits snížit o 30% výrobní náklady zapojením automatizace.

Odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) vstupuje do zajímavé fáze, v níž roste význam udržitelnosti, flexibility a strojové analytiky pro každý aspekt jeho hodnotového řetězce. Takže jak držet krok s tímto vývojem?

Tento výrobce sušenek se již vydal na cestu digitální transformace v několika fázích výrobního procesu. Nicméně stroje stárnou a výrobce potřebuje modernizovat své starší pohybové systémy, stejně jako určit další oblasti, které mohou těžit z automatizace. Proto oslovil společnost ATS.

ATS Pea-viner success story

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
Společnost ATS navrhla a realizovala komplexní řešení pro pěstitele a zpracovatele hrášku

Číst dál →

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
Výrobní informační systém MES pro pivovary Carlsberg
Číst dál

Problém

Manuální úkony a starší, již nepodporované automatizační prvky u zákazníka, které jsou svou podstatou „černé skříňky“, představovaly řadu příležitostí ke zlepšení.

Příliš mnoho odpadu
Manuální úkony a nedostatečná automatizace vytvářejí více než 30 % odpadu

Vysoké mzdové náklady
Činnosti s vysokým podílem lidské práce v konkurenčním tržním prostředí

Nedostatečné informace o strojích
Na úrovni technického zajištění a produkce chybí konkrétní představa o výrobním závodu

Slabá flexibilita
Vybavení postrádá potřebnou flexibilitu pro moderní sériovou výrobu

Spojte se s odborníky na robotiku ze společnosti ATS.

Společné řešení problémů

Stejně jako u všech projektů ATS, vzešlo řešení z partnerské spolupráce se zákazníkem. Začalo to kompletním průzkumem stávajícího provozu, aby bylo možné odhalit místa, kde by změny měly největší dopad a nejrychlejší návratnost investic.

K vylepšení byly nakonec určeny starší části vybavení a technologie v balicím úseku a manuální činnosti zahrnující operace typu “zvedni a polož“.

ATS_Global_Reduces_Labour_Costs_and_Waste_Rate_at_Biscuits_Manufacturer_image_2

Výzvy automatizace
Úkon „zvedni a polož“

Činnost s vysokým podílem lidské práce byla zjevnou volbou kvůli své nákladnosti a dále kvůli tomu, že její podíl na odpadech překračoval 20 %.

Hledání automatizovaného řešení však přinášelo své vlastní výzvy. Především muselo být natolik flexibilní, aby si poradilo s různými variantami sušenek. Dále muselo zajistit rovnováhu mezi požadavky na vysokorychlostní provoz (zvednutí 3 000 kusů za minutu) a neporušenost produktů.

Výzvy modernizace automatizované balicí linky

Výrobce Fox’s Biscuits chtěl již dávno modernizovat své starší a zastaralé vybavení a balicí technologie, ale tuto modernizaci odkládal kvůli řadě překážek, které musela společnost ATS překonat:

· Nedostatek vlastních odborných znalostí.

· Prostoje ve výrobě v souvislosti s modernizací.

· Riziko ztráty přesnosti ovládacích prvků a pohybu.

· Náklady na přímou výměnu.

· Nedostatečná dokumentace a nedostatečné zálohy softwaru.

· Přílišná závislost na dodavatelích originálních systémů.

Řešení

Společnost ATS nejen navrhla a implementovala řešení, ale také zajistila školení obslužného personálu a techniků a rovněž poskytuje službu průběžné technické podpory na pracovišti. Řešení zahrnovalo tyto nejdůležitější položky:

· Posouzení rizik pro projekt, návrh a vývoj plně funkčního robotického a automatizačního řešení s bezpečnostními funkcemi.

· Tři šestiosé roboty Kawasaki s užitečným zatížením 100 kg a dobou cyklu 3 sekundy.

· Automatizační řešení na klíč tvořené osmi PLC Rockwell, šesti bezpečnostními PLC Pilz, deseti rozhraními HMI a 44 servomotory.

· Návrh a implementace jednotlivých buněk s integrovaným zabezpečením Safe Torque Off (STO) od bezpečnostních techniků s kvalifikací TuV pracujících přímo ve společnosti ATS.

ATS Inspect trulife success story result Image

Výsledky

Díky úzkým pracovním vztahům mezi společnostmi Fox’s Biscuits a ATS se rychle projevily následující výsledky úspěšného návrhu a implementace tohoto řešení:

30%

snížení
výrobních nákladů

20%

snížení
množství odpadu

3 000

sušenek
per
za minutu

Provádíte ve svém výrobním závodu digitální transformaci? Pojďme se domluvit na spolupráci.