Success_Story_CropIT_Banner
0%
Zlepšení přesnosti u prognóz
0%
Snížení provozních výdajů
0%
Snížení odpadu z produktu

Zadání

 • Řízení produktu od osiva přes pěstování, sklizeň a zpracování až po konečné velkoobjemové balení.
 • Zajištění zmrazení hrášku do stanoveného časového limitu od sklizně.
 • Evidence kontroly kvality zaručující plnou dohledatelnost.
 • Kalkulace jakostního zatřídění finálního produktu, výnosů plodiny a plateb pěstitelům.
 • Logistické trasování z pole až do zpracovatelského závodu.

Rozsah projektu

 • Kompletní plánování sezóny na osevní, polní a sklizňové práce a zpracování.
 • Trasování vozidel z pole až do závodu za pomoci mapovací funkce (Garmin).
 • Uživatelsky nastavitelný systém jakostního třídění a kontroly kvality produktu pro účely zpracování.
 • Generování reportů na podkladě plánovaných a shromážděných údajů o kontrole kvality.
 • Kalkulace plateb pěstitelům díky integraci se systémem SAP.

Navržené řešení

 • Zavedení, údržba a podpora systému ATS CropIT podle požadavků klienta.
 • Definování systému zpracovávajícího rozličné údaje, mimo jiné o skutečné polní produkci, o trasování vozidel a finálním produktu.
 • Integrace se systémem SAP.
 • Zabezpečení komplexního reportingu umožňujícího srovnávání s předchozími obdobími sklizní.
 • Tím se vytvářejí předpoklady pro trvalou úspěšnost, jelikož odborníci z oboru dostávají k dispozici historické údaje.

Použité systémy, nástroje a expertní služby

ATS CropIT, C#.Net, MS SQL Server, HMI, PLC, mapovací funkce s využitím map OS a trasování vozidel pomocí systému Garmin

Výsledek

 • Zvýšení produktivity na základě centralizace plánování.
 • Zlepšení výnosnosti o přibližně 8 %.
 • Zlepšení přesnosti u prognóz o 20 %.
 • Transparentnost na všech stupních procesu sklizně.
 • Snížení odpadu z produktu o přibližně 30–40 %.
 • Zamezení opoždění v platbách pěstitelům.
 • Snížení provozních výdajů minimálně o 15–20 % díky automatizaci.
 • Kompletní sledovanost produktu.

  Zaujalo vás řešení ATS CropIT? Ozvěte se nám!

  Přečel/přečetla jsem si dokumentPrivacy Policy* ve kterém se popisuje, jak ATS nakláda s poskytnutými daty.