0%
Tahminleme kapasitesinide artış
0%
İşletme maliyetlerinde düşüş
0%
Ürün israfında düşüş

Amaç

 • Ürünü tohumdan yetiştirmeye, hasada, işlemeye ve son olarak toplu şekilde paketlemeye kadar yönetme.
 • Bezelyelerin belirli bir süre sınırı dahilinde toplanma aşamasından dondurulma aşamasına geçmesini sağlama.
 • Tam izlenebilirlik ile kalite kontrolünü kayda alma.
 • Nihai ürün sınıfını, mahsul verimini ve çiftçilere yapılan ödemeleri hesaplama.
 • Tarladan işleme tesisine kadar lojistik takibi.

Proje Kapsamı

 • Tohum, tarla, hasat ve işleme için eksiksiz sezon planlaması.
 • Haritalama işlevini (Garmin) kullanarak araçların tarladan tesise kadar izlenmesi.
 • Otomatik araç tanımlama ve gelen ürünün tartılması.
 • Ürün işleme için Kalite Kontrol sistemi ve kullanıcı tarafından yapılandırılabilir sınıflandırma.
 • Planlama ve toplanan Kalite Kontrol verileri aracılığıyla raporlar oluşturulması.
 • SAP entegrasyonu aracılığıyla çiftçilere yapılan ödemelerin hesaplanması.

Çözüm Yaklaşımı

 • ATS CropIT in müşterinin gereksinimlerine göre uygulanması, sürdürülmesi ve desteklenmesi.
 • Ürün tarladan ayrılmadan önce merkezi kalite kontrollerinin etkinleştirilmesi ve 4G ile yazılımın uzak sürümü kullanılarak lojistik gözetimin sürdürülmesi.
 • Gerçek tarla üretim verileri, araç takibi ve nihai ürün dahil olmak üzere, çeşitli verileri işleyen bir sistem tanımlanması.
 • SAP ile entegrasyon imkanı.
 • Önceki hasat dönemleriyle karşılaştırmalara imkan sağlayacak şekilde kapsamlı raporlar sunulması.Bu, sektör uzmanlarına geçmişe yönelik veriler sunarak sürekli başarı sağlar.

Sistemler, Gereçler ve Hizmet Uzmanlığı

ATS CropIT, C#.Net, MS SQL Server, HMI, PLC, OS haritalarını kullanarak Haritalama İşlevi ve Garmin aracılığıyla araç takibi

Sonuçlar

 • Merkezileştirilmiş planlama sayesinde daha yüksek verimlilik.
 • Yaklaşık %8 oranında daha yüksek verim.
 • %20 daha fazla tahmin kapasitesi.
 • Hasat sürecinin tüm seviyelerinde şeffaflık.
 • Yaklaşık %30-40 daha az ürün israfı.
 • Çiftçilere geç ödeme durumunun ortadan kalkması.
 • Otomasyon aracılığıyla işletim maliyetlerinde en az %15-20 azalma.
 • Eksiksiz ürün izlenebilirliği.

  Şirketinizi bir üst seviyeye taşımak ister misiniz?

  I have read and understood thePrivacy Policy*