Přední výrobce sušenek si vybral ATS Global pro zdokonalení efektivity materiálového hospodářství.

Zadání

 • Výběr a umístění pracovních operací – zvýšení produktivity práce
 • Snížit míru odpadovosti pod 30%
 • Výměna zastaralého automatizačního systému
Purpose

Rozsah projektu

 • Vypracování kompletního přehledu o stávajících operacích a návrh řešení
 • Integrace 16ti Delta robotů
 • Výroba 120 kombinací sušenek
 • Zvýšení rychlosti výrobních operací vs. výrobní integrita (1 450 výběrů za minutu)
Project scope

Navržené řešení

 • Integrace 16 Delta robotů pro navýšení rychlosti operací (výběr a umístění) na výrobní lince
 • Kinematické transformace a pokročilé algoritmy (sledování a umístění)
 • Individuální návrh strojů s integrovanou funkcí bezpečného vypnutí točivého momentu (STO)
 • Integrovaný systém strojového vidění
Solution Approach

Výsledek

 • 75% snížení nákladů na práci (plně automatizovaná linka nyní vyžaduje 2 operátory za směnu v porovnání s předchozími manuálními operacemi)
 • Více než 65% zlepšení míry odpadovosti v porovnání s manuálním procesem, a to díky systémům strojového vidění (skutečná míra odpadovosti byla nižší než 10%)
 • Dosažení cílové hodnoty „pick rate“: 1 450 výběrů za minutu
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Řídicí systémy Rockwell ControlLogix
 • 54 Servo Motorů & Zesilovačů
 • FactoryTalk
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch