Zadání

 • Přední světový výrobce světlometů pro automobilový průmysl potřeboval sestavit automatické šroubovací zařízení s využitím robotiky, které umí zašroubovat libovolné množství šroubů v úzkých otvorech.
 • Zařízení musí šroubovat na předepsaný moment a zároveň kontrolovat správnost utažení podle dosaženého momentu a podle hloubky zašroubování. Díky tomu odhalí jak protočení vrutu v materiálu, nedošroubovaný, tzv. vysoký šroub, tak i chybu operátora. To je moment, kdy operátor zapomene vložit nějaký díl, který se má přišroubovat, což má vliv na hloubku zašroubování.
Purpose

Rozsah projektu

 • Elektro-projekce a konstrukce
 • Dodání rozvaděčů a kompletní elektroinstalace
 • Vytvoření řídícího softwaru a vizualizace pro novou technologii
 • Stavba technologie a nastavení
 • Tvorba programů a odladění
 • Instalace u zákazníka
Project scope

Navržené řešení

Zařízení jsme konstruovali jako jednoúčelový stroj určený:

 • k obsluze jedním operátorem;
 • k integraci do automatického kontinuálního výrobního procesu předních světlometů;
 • ke kombinaci obou variant, například k zakládání výrobků operátorem a automatickému vykládání výrobků do následného výrobního procesu.
Solution Approach

Výsledek

 • Zařízení se nyní používá pro šroubování libovolného množství šroubů v úzkých otvorech s maximální hloubkou 500 mm v kartézském prostoru 700 x 700 x 700 mm.

Sběr dat a reporting

Zařízení je vybaveno logováním výrobních parametrů s možností přímého zápisu parametrů do databáze MS SQL, Oracle, případně dalších.

Příklady reportů, které lze z automatických šroubováků získat:

 • Historie výroby.
 • Délka odstávky: Poruchy stroje, kdy je stroj zastaven.
 • Stavy stroje: Kdy stroj jede, kdy nejde, kdy stojí kvůli poruše, kdy stojí kvůli nedostatku materiálu.
 • Report údržby: Kdy byla provedena údržba, jaký technik zasahoval při poruše.

Bezpečný pracovní prostor díky optice

 • S ohledem na dosažení co nejvyššího výrobního taktu je otevřený pracovní prostor zařízení chráněn vícestupňovou soustavou optických bezpečnostních závor, která zajišťuje dynamické omezování pohybu zařízení podle pozice operátora.
 • Výměnu přípravků, které fixují výrobek během šroubování, provádí operátor sám ručně, ale jde to i automaticky.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • PLC Mitsubishi řady R CPU
 • Dotykový panel Mitsubishi řady GOT 2000
 • Roboty Mitsubishi řady RV
 • Servopohony Mitsubishi řady J4
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch