Zadání

 • Oslovila nás společnost, která je světovým lídrem v oblasti moderní elektroinstalace. Vyrábí domovní a průmyslové rozvaděče, ale i modulové přístroje a komponenty pro bezpečné nakládání s energii.
 • Výrobní závod v německém Helterbergu má 36 strojů, které provádějí extruzi a 52 vstřikovacích strojů. Úkolem bylo propojit dvě linky se systémem SCADA Ignition a připravit tak výchozí bod pro následné propojení s celou továrnou.
 • Dalším úkolem bylo zavést systém pro snadnou výměnu komponentů a nástrojů mezi všemi linkami. Vše se muselo zastřešit bezpečným, spolehlivým a kompatibilním IIoT řešením, které chrání i před ztrátou dat.
Purpose

Rozsah projektu

 • Koncept jsme navrhli tak, aby se daly snadno do systému připojit nové stroje a celé linky.
 • Definovali jsme standardy dle normy ISA-95, které platí pro sběr a ukládaní dat.
 • Vysoce dostupná architektura systému.
Project scope

Navržené řešení

 • Uskutečnili jsme workshop, abychom definovali a následně implementovali standardy a koncepty pro sběr dat.
 • Vytvořili jsme standardní stavební bloky, aby bylo jednoduché a rychlé přidat další výrobní linky.
 • Nemuseli jsem přidávat extra hardware, protože jsme mohli použít Hager-IT Box.
 • Dále jsme mohli požít Hager IIT MQTT Broker, který ukládá data v případě ztráty spojení.
Solution Approach

Výsledek

 • Vizualizace, se kterou se snadno pracuje, poskytuje celkový přehled o výrobě. Díky ní ale management a výrobní operátoři získali detailní přehled o jednotlivých strojích a statistiky poruch na různých úrovních výrobního procesu.
 • Přehledy, které ukazují nejčastější poruchy a odstávky, se používají během pravidelných porad členů oddělení údržby. Díky nim se snadno identifikují problémová místa.
 • Doba odezvy na problém se zkrátila a snížil se I počet odstávek, a to díky přesným alarmům a zakomponovaným notifikacím, které poruchu eskalují.
 • Výrobní linka se může jednoduše a rychle přestavět pomocí standardních stavebních bloků. Údaje o výrobě se nahrají do cloudu během pár minut.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Ignition Server s moduly Vision, Historian, MQTT Engine, reportovací služby
 • Ignition Edge MQTT
 • Hager IT-Box
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch