Electric car digital quality inspection

Zadání

Švédský výrobce automobilů chtěl mít jistotu, že jednotlivé komponenty od všech dodavatelů vždy zapadnou do sebe, a to ještě před odesláním ke konečné montáži.

Softwarové řešení ATS CM4D se stalo jasnou volbou, protože nabízí automatizovaný systém pro okamžitou analýzu všech kontrolních dat z podnikových zařízení a od dodavatelů, což umožňuje řešit problémy s kvalitou dříve, než způsobí zpoždění dodávek zákazníkům.

Purpose

Navržené řešení

ATS CM4D jsme zavedli ve třech evropských továrnách a dále ve třech továrnách v Číně. Víc jak 100 dodavatelů, výrobců komponentů, přímo odesílá data do systému. Výsledky všech interních měření, alei výsledky měření od dodavatelů, se nahrávají automaticky a poté analyzují.

Data jsou přijímána z inspekčních zařízení (CMM) ve výrobě. Informace se přeloží do formátu, který lze importovat do databáze CM4D. Zde jsou přiřazeny k příslušnému 3D výkresu, importovanému z CAD.

ATS CM4D využije data a 3D model k tvorbě tabulek a grafů. Přehledné zobrazení informací v reportech umožňuje okamžité analýzy a usnadňuje rozhodování. Vizualizace dat je přehledná a srozumitelná.

Zákazník využívá data, která přichází z různých zemí, aby porovnal interně vyrobené díly a díly od dodavatelů. Díky tomu zabrání, aby se odeslaly chybné kusy. Porovnání v rozdílných výrobních procesech je velká výhoda už z pohledu sdílení zkušeností v rámci zlepšování kvality. Když se díky digitální inspekci zjistí, že se dva stejné komponenty ve výsledku liší, operátor poupraví nastavení ve virtuálním prostředí. Zjistí nejlepší variantu pro opravu a pak provede skutečné nastavení v procesu.

Výhod je ovšem mnohem víc. Během fáze, kdy se připravuje nový design, kvalita každého dílu a rozhraní mezi díly je k dispozici návrháři, který si vyzkouší, co opravdu funguje. Během přípravy prototype, když inženýři ve Švédsku pracují na vylepšení a změny zkouší na virtuálním návrhu. Upravené díly se vyrobí v Číně, změří se a digitálně uzpůsobí skutečným dílům, které jsou ve Švédsku.

Zákazník překlenuje pomocí ATS CM4D virtuální svět CAD návrhů se skutečným světem výroby. Skvělé je, že inženýři z různých koutů světa spolupracují na inovacích, jako by byli v jedné místnosti.

Solution Approach

Výsledek

Rádi bychom vyjmenovali některé výhody, které zákazník získal:

  • Systém umožnil spolupráci mezinárodních týmů, odkryl skryté kapacity a zkrátil dobu potřebnou pro vývoj nového designu.
  • Záznamy a analyzování všech naměřených rozměrových hodnot v jedné aplikaci snížilo náklady na školení personálu a na údržbu.
  • Razantně se snížil čas odezvy na zjištěné neshody. Výrobce automobilů nyní operativně reaguje na výrobní i vývojové vady, za účelem dosažení špičkové kvality.

V neposlední řadě se změnila kultura procesu sledování kvality ve výrobě, protože nově získané tolerance nebyly dříve k dispozici.

Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

  • ATS CM4D – Software, který porovnává geometrický návrh výrobku či sestavy dle jejich přesné specifikace se skutečnými výrobky na výrobní lince.
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch