Digitalizace jako jádro moderních výrobních postupů. Vyjděte vstříc požadavkům trhu. Ať už jste malá či velká firma, nyní můžete řídit výrobní operace efektivně. Řešení Rapid MOM vám k tomu pomůže.

 • Zajistěte kvalitu výrobků a snižte riziko chyb při výrobě
 • Splňte potřeby regulace a sledovatelnosti
 • Zvyšte efektivitu a zkraťte čas výrobního cyklu
 • Dodávejte zákazníkům včas
 • Snižte zmetkovitost
 • Podpořte efektivní přizpůsobení produktu v kontextu MTO/ETO a urychlete zavedení nového produktu
 • Snižte náklady a zlepšete marže
CustomerBenefits_RapidMOM

Řešení digitálního výrobního softwaru přinášejí při řízení výrobních operací ve výrobním provozu hmatatelnou obchodní hodnotu, pokud jde o výrobu, kvalitu, zásoby a údržbu.

Digitalizace pomáhá supervizorům ve výrobním provozu organizovat každodenní výrobu, zvyšovat produktivní čas a optimalizovat zdroje; operátoři ve výrobě dostávají veškeré informace, které potřebují, aby mohli provádět svou práci rychle a bez chyb.

Společnost ATS nabízí řešení Rapid MOM (Manufacturing Operations Management) malým a středním výrobcům, kteří potřebují zjednodušit výrobu, zvýšit produktivní čas a optimalizovat zdroje díky efektivnímu přidělování a sledování aktiv, zdrojů a práce při současném minimalizování nákladných konzultačních služeb IT a omezení dopadu na požadavky na hardwarovou infrastrukturu.

Rychlé řízení výrobních operací

Výrobní proces a řízení toku

 • Definujte výrobní proces
 • Spravujte pracovní objednávky a předávejte pokyny operátorům na stropních obrazovkách
 • Posílejte informace správným lidem, ve správný čas, na správné místo

Řízení materiálu

 • Sledujte spotřebu materiálu, použití nástrojů a montáž komponentů

Řízení neshod

 • Sledujte vady a problémy s kvalitou
 • Zadržte objednávku k odeslání až do provedení opravy

Tracking a genealogie

 • Výrobní činnosti a údaje o kvalitě jsou zaznamenávány elektronicky
 • Traceability, stav výroby a KPI jsou v aplikaci dostupné

ATS Rapid MOM je intuitivní a snadno použitelný systém, který se zabývá nejčastějšími scénáři pro použití ve výrobě s minimálními požadavky.

Další moduly

Integrujte MOM s PLM

 • Stáhněte si informace o výrobním procesu

Integrujte MOM s ERP

 • Stáhněte si seznam výrobních objednávek, které mají být provedeny
 • Automaticky odepisujte („backflush“) konec výroby hotových výrobků a aktualizujte zásoby v ERP

Modul pro plánování a harmonogramy

 • Plánujte výrobu, přidělujte zdroje a definujte optimální plán

Připojte MOM ke strojům CNC k odeslání programů dílů a návodů.

Shromažďujte data ze zařízení, analyzujte prostoje a výkon, plánujte činnosti spojené s údržbou.

Jak to děláme?

RapidDeployment_RapidMOM

Řešení ATS Rapid MOM je založeno na produktu Opcenter Execution Discrete. Jedná se o řešení MOM, které lze okamžitě nasadit, a které umožňuje vedoucím sledovat WIP a operátoři získávají správné pracovní pokyny ve správný čas.

Všechny obsažené funkce jsou v dosahu na pouhých pár kliknutí od uživatele a jsou k dispozici prostřednictvím konfigurace. Systém podporuje integraci pro připojení systémů DNC třetích stran, ERP a PLM.

Uživatelé, kteří budou s řešením MOM pracovat nepotřebují žádné speciální odborné IT znalosti. Z hlediska IT vyžaduje minimální úsilí. Přímočarý postup nastavení pomáhá správci systému při instalaci, počáteční konfiguraci a připojení k jiným systémům podle potřeby a při běžných úkonech údržby, jako je správa uživatelských jmen a rolí. Systém má minimální hardwarové požadavky a může být napojen na standardní průmyslové PC. Jeho uživatelské rozhraní je plně webové, což znamená, že není vyžadována žádná instalace a je nezávislý na operačních systémech klientských zařízení.

Schéma vývoje

Výhody pro firmu

 • Eliminace papírování a zajištění kvality komponentů

 • Zlepšení viditelnosti procesů

 • Porozumění skutečným nákladům na provoz

 • Snížení rizika chyby

 • Traceabilty a plnění směrnic

 • Zvýšení efektivity a ziskovosti

 • Snížení nákladů a doby cyklu