Zadání

 • Proces pro pokročilé plánování, zjednodušený a systémově řízený.
 • Schopnost předložit různé krátkodobé rozvrhové scénáře plánovacímu týmu.
 • Získání střednědobého odhadu na podporu interních prognostických požadavků.
Purpose

Rozsah projektu

Centralizovaný plánovací systém zahrnuje:

 • 100+ strojírenských zdrojů
 • Omezení přesunu obsluhy
 • 5 čtvrtletních plánů
 • 300+ prodejních objednávek
 • 15,000+ operací
Project scope

Navržené řešení

 • Zachycení požadavků a návrh systému na vysoké úrovni prostřednictvím poradenských služeb
 • Vývoj/konfigurace systému, včetně činností pro čištění dat.
 • Paralelní nasazení s existujícím systémem pro validaci dat/algoritmů.
 • Go-Live
Solution Approach

Výsledek

 • 25% snížení stížností zákazníků v souvislosti s dodávkami
 • >5% zlepšení výnosů prostřednictvím optimalizovaného plánování
 • 10% zvýšení včasných dodávek
 • Vylepšená schopnost prognózy
 • Umožnění plánování scénářů
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • SIMATIC IT Preactor
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch