Zadání

 • Firma Prodrive Technologies, se sídlem ve městě Son (Holandsko) a aktivní ve městech Suzhou (Čína) a Boston (USA), je celosvětový výrobce elektroniky se specializací na špičkové výpočetní techniky, robotiku a automobilový průmysl. Má silné interní a samostatné IT oddělení.
 • Podpora protichůdných aplikací během projektu nasazení zařízení.
 • Implementace udržitelného budoucího pracovního postupu.
 • Tržní konzultace o externím poradenství v oblasti IT a o technické podpoře.
Purpose

Rozsah projektu

 • Dodání aplikačního řešení (aplikační balíčky MSI) umožňující zavedení systému Windows 10.
 • Poskytnutí efektivních pracovních postupů a procedur, aby se předešlo budoucím protichůdným situacím v aplikacích.
 • Pilotní projekt s cílem získat technickou podporu pomocí ATS Teconomy.
Project scope

Navržené řešení

 • Zavedení a představení správy aplikací ATS Teconomy.
 • Rychlé (do čtyř týdnů) dodání 40 kompatibilních aplikačních balíčků MSI.
 • Kombinace místní a vzdálené podpory.
Solution Approach

Výsledek

 • Včasná intervence inženýrů ATS Teconomy umožňuje dokonalé zavádění nových zařízení.
 • ATS Teconomy přispívá k vnitřním postupům, znalostem a dokumentaci.
 • Úspěšná pilotní technická podpora otevírá cestu pro novou podporu možností/partnerství.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • ATS Teconomy PackageFlow
 • ATS Teconomy projektové poradenství
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch