ATS aplikované technické systémy s.r.o. oznamují vydání nejnovější verze softwarového řešení pro výrobní společnosti ATS Bus. Je to výrobní datová sběrnice, která přemosťuje mezeru mezi informačními a operačními systémy IT/OT. Ať už se jedná o zavádění nové výrobkové řady, výměnu strojního zařízení nebo instalaci nového podnikového softwaru, ATS Bus zajistí rychlé propojení se všemi systémy, aniž by to výrazně narušilo chod výroby.

Internet věcí pro průmyslové nasazení (IIoT) a platforma pro SAP

ATS Bus propojuje výrobní systémy, různé typy hardwaru a softwaru.  Data jsou bezpečně převáděna z různých zdrojů a formátů a tok dat se dá sledovat. Poskytuje kompletní expozici výrobních dat, usnadňuje odstraňování problémů spojených s výrobky i procesy. Stává se tak ideální IIoT platformou pro SAP.

Napojením SAPu do ATS Bus získá podnik okamžitě zabezpečená data o výrobě, a to díky jednomu propojení. Vše se obejde bez programování, protože veškerá datová komunikace probíhá přes standardní konfiguraci aplikace. To znamená, že změny se mohou provést, aniž by se musel povolávat specialista.

ATS Bus se stará o kompletní náhled dat, která jsou v SAPu. Každá odeslaná informace se může rychle zadržet a analyzovat. Výrobním podnikům to umožňuje soustavně zlepšovat jednotlivé procesy i celé provozy.

Možnosti výrobní a podnikové inteligence

ATS Bus také provádí inteligentní výpočty. Používá k tomu jak data nasbíraná v rámci výrobního procesu, tak údaje vložené ručně přes uživatelské rozhraní.  Nezbytné údaje, mezi které patří počet vyrobených položek a délka prostojů strojního zařízení, se propočítají na údaj o celkové výtěžnosti stroje (OEE) a tvoří KPI.

Vizualizace dat se promítá přímo prostřednictvím ATS Bus. Data se mohou rovněž odeslat do systému podnikové inteligence, která je v cloudu, a zobrazovat na monitorech počítačů či jiných mobilních zařízeních.

„ATS Bus zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi ERP / PLM, MES / MOM, SCADA a zařízeními, senzory a ovladači. Vyrostl prakticky na nutnosti zajistit tuto komunikaci napříč celou výrobní organizací. Ať už je technologie zastaralá, nová nebo dokonce ještě ani neexistuje, ATS Bus se postará o jejich dokonalé propojení“, uvedl Dr. Michael Hoppe, ředitel vývoje u ATS Global B.V. „Pro nás je skvělé, že můžeme představit sběr a analýzu dat v rámci podnikové inteligence a přidat SAP do stabilního propojení. Našim zákazníkům to přináší nesmírnou výhodu, což je úžasné. Jednoduše řečeno, nebudeme spokojeni, dokud nebudou propojení doslovně do všeho, aniž by se k tomu potřeboval kód.“

Více informací o ATS Bus najdete na https://www.ats-global.com/cs/produkty/ats-bus/.