Zadání

 • Hlavním cílem bylo zavést centrální řešení, které umí sbírat a monitorovat údaje z celé továrny. Výsledkem je pak razantní snížení uhelného popela, který při výrobě oceli vzniká. 
Purpose

Rozsah projektu

 • Vytvořili jsme centrální úložiště a zajistili přístup do database pro skupinu s názvem Coal Beneficiation. 
 • Vyvinuli jsem aplikaci pro sběr dat v reálném čase. Celý systém nakonfigurovali a nastavili parametry pro reporty, které zobrazují údaje o výrobě a spotřebě energie. 
Project scope

Navržené řešení

 • Aktuální data integrujeme do sedmi systémů PLC značky Rockwell. Propojíme tak stroje se dvěma servery (Emerson DeltaV OPC a Thermo OPC DP). 
 • Historian server nastavíme jako hlavní uložiště pro výrobní data.  
 • K tomu všemu naši vývojáři připraví aplikaci pro sběr dat.  
Solution Approach

Výsledek

 • Společnost získala aktuální informace a může celou výrobu monitorovat a analyzovat.  
 • Zlepšila se kvalita uhlí a eliminovali se chyby způsobené operátory. Kvalita oceli se stabilizovala.  
 • Díky detailním údajům o výrobě se podařilo snížit množství uhelného popela.  
Results

Použité systémy, nástroje, platformy a expertní služby

 • GE Historianaplikace pro sběr dat v reálném čase (Real Time Information Application)OPC Power Tool 
 • GE Industrial Gateway Server (IGS)  
 • Kepware Manufacturing Suite 
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch