Zadání

Hlavním úkolem bylo zavést genealogický systém, který řídí a monitoruje celou výrobu a nabízí přehled o výrobě díky automatickému sběru reálných dat ze strojů.

Purpose

Rozsah projektu

 • Nastavení výrobního informačního systému MES
 • Integrace do ERP
 • Zavedení systému OEE, aby se mohly detailněji sledovat výkony strojů a srovnávat efektivnost jednotlivých výrobních zařízení.
 • Track & Trace systém napříč celou továrnou
Project scope

Navržené řešení

 • Prodejní a nákupní objednávky synchronizujeme se systémem ERP. Vše v rámci reálného času.
 • Technologie výroby se definuje podle standardu ISA-95
 • Nakonfigurujme požadavky výroby: materiály, strojní zařízení a operátorská obsluha
 • Údaje se automaticky nahrají přes PLC a čarové kódy
 • Monitory pro operátory pro ruční záznamy
 • Inventář se dá aktualizovat o nové technologické postupy a receptury
 • Reportovací služby a vizualizace výroby mléčných produktů
Solution Approach

Výsledek

 • Společnost získala kontrolu nad důležitými parametry výroby, mezi které patří spotřeba energie, surovin a materiálů. Zároveň lépe rozumí využití strojního zařízení.
 • Vedoucí výroby vidí stav inventáře v reálnem čase. A nejen to. Má historický přehled o důvodech nedostupnosti strojního zařízení, o provozních stavech výroby, typu technologického procesu, a o typu mléčného produktu, který se vyráběl.
 • Zlepšil se výkon i kvalita ve výrobě a zvýšil se provozní zisk.
Results

Použité systémy, nástroje, platformy a expertní služby

 • Ignition SCADA, Sepasoft MES systém
 • Protokoly pro komunikaci a sítě
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch