„Nyní to víme přesně. Máme totiž data a nemusíme pouze „tušit“, kde se skrývá problém. “ Stopování defektůJedna z největších severoamerických lisoven využívá Inspect pro sledování vad na dílech pro automobilky a jejich dodavatele. Výroba zde zahrnuje rámy karoserií, střechy, dveře a boční pláště. V tomto závodě je vyráběno více než 400 dílů. Inspect nahradil papírové záznamy, které byly využívány pro evidenci a analýzu vzniklých vad.

Nyní pracovníci kontroly využívají speciální elektronická pera pro zakroužkování závady (a označení úrovně poškození) na dotekové obrazovce. Závady jsou hodnoceny na stupnici od 0,1 do 1,0. Jestliže je zadána vada na úrovni 0,5 nebo vyšší, software okamžitě zasílá upozornění příslušnému vedoucímu.

Sledování vad

Zástupci výroby se týdně setkávají, aby vyhodnotili přehledné reporty a z nich plynoucí vady dle jejich závažnosti. Data jsou zpracována tak, že je jasné v které části procesu je problém a co je nutné učinit pro jejich odstranění. Tyto části procesu jsou poté sledovány, aby bylo zřejmé, že použitá nápravná opatření fungují.

„Nyní to víme přesně. Máme totiž data a nemusíme pouze ‚tušit‘, kde se skrývá problém.“ říká nadřízený pracovník zodpovědný za trvalé zlepšování. „Dříve jsme říkávali: ‚Myslím si, že problém máme asi někde tady. Teď už to umíme určit bez pochybností.'“