Přinášíme hodnotu prostřednictvím digitální transformace za podpory inovativních řešení společnosti Siemens

Spolu se společností Siemens jsme přijali závazek umožnit společnostem digitalizaci a integraci celého jejich oborového hodnotového řetězce. Portfolio společnosti Siemens v oblasti špičkových softwarových řešení pomáhá výrobcům při přeměně na digitální podnik a při uplatňování vyspělé koncepce digitální transformace.

Naši kvalifikovaní specialisté jsou rozmístěni po celém světě. Díky tomu jsme schopni využívat řešení společnosti Siemens Digital Industries Software pro integrace celého oborového hodnotového řetězce tím, že zabezpečujeme konzultace, implementaci projektů, software a podporu pro podniky všech velikostí.

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
ATS Supports an International Aerospace Supplier Implementing Opcenter Execution ( Discrete or Process) Opcenter APS
Čtěte dál →

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
ATS Supports a North America Based Retail Chain to Integrate Opcenter Execution ( Discrete or Process) Opcenter APS
Čtěte dál →

Siemens_Logo

Zavádíme řešení pro výrobní provozy po celém světě.

Můžete být malá firma nebo velký globální podnik – technologie a architektura Siemens se přizpůsobí konkrétním požadavkům vašeho výrobního procesu. Nabízí komplexní aplikace MOM s bohatým ekosystémem funkcí pro jednotlivá odvětví. Vysoce škálovatelná platforma umožňuje zákazníkům spojovat efektivní výrobu s kvalitou a viditelností, a urychlovat díky tomu nasazení do výroby.

Ať už si přejete hladce zvládat kvalitu produktů, přijaté zakázky nebo materiálové zásobování či laboratorní zkoušky, tato řešení vás podpoří na každém kroku výrobního procesu.

Pokročilé plánování a harmonogramy

Analyzuje a kalkuluje výrobní harmonogramy. Integruje se s dalším softwarem, například ERP a MES.

Výrobní informační systémy (MES)

Digitalizace pro výrobu, údržbu, kvalitu a zásoby. Napojení na ERP.

Řízení kvality

Prevence opakování závad. Snižování nákladů na zpracování, kvalitu, odstraňování závad a nakládání s odpady.

Výzkum, vývoj a laboratorní činnosti

Provádí nezbytné operativní úpravy pro hladší a efektivnější výrobu.

Chytrá výroba a výkonnost

Udržuje design výrobků a procesy v souladu s předpisy a požadavky na kvalitu.

Řízení životního cyklu výrobku

Zavádí, spravuje a synchronizuje údaje o designu výrobků v rámci celého vašeho podniku.

Kontaktujte partnera služby Siemens Solution

Spolupráce v oblasti řízení životního cyklu výrobku

Vytváření nových výrobků splňujících stále se měnící požadavky zákazníků se zřetelem k vývoji trhů může být pro výrobce složité.

Siemens nabízí moderní a adaptabilní systém řízení životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management, PLM), který propojuje lidi a procesy napříč funkčními odděleními pro oblasti výroby, kvality, řízení nákladů, dodržování předpisů, údržby a zásobovacího řetězce.

Naši inženýři jsou schopni navrhnout, zavést a podporovat vaše řešení PLM. Kontaktujte nás ->

Řešení pro automatizaci výroby

Dále nastupuje navrhování automatizačních systémů, výběr systémové architektury, údržba, odstraňování potíží a odborná školení – v tom všem jsme spolehlivým partnerem společnosti Siemens.

Umíme připravit a zavést do praxe projekty automatizace založené na softwaru Siemens, který využívají výrobci na celém světě. Tento automatizační software nabízí zjednodušené nástroje pro technické práce a simulaci, které vám umožní sledovat a udržovat produktivitu a efektivnost v rámci celého podniku.

Řešení pro automatizaci výroby, která podporujeme:

  • TIA Portal
  • Controller Software
  • HMI Software
  • SCADA Software
  • SIMATIC MindSphere
  • Process Control Systems (PCS)
Automation-IT

Řešení pro navrhování a simulace

Toto je další portfolio produktů značky Siemens. Designéři dokážou vytvořit přesné modely výrobků, které slouží pro vizualizaci, sdílení a schvalování designu výrobků. Inženýři dovedou řádově zvýšit produktivitu pomocí spolupráce mezi odděleními v každé fázi, počínaje mechanickým konceptem a konče fyzickou konstrukcí a zkouškami. Samozřejmě to ještě není vše.

Siemens je sám výrobcem spotřebního zboží, a tak nabízí i sadu aplikací pro vývoj 3D výrobků. Naši specialisté mají kompletní certifikaci i zkušenosti pro práci s těmito nástroji:

  • NX CAD Design
  • NX CAM Machining
  • Simcenter

Low-code platforma

Poslední řešení, na které chceme upozornit, je low-code platforma Mendix, kterou využívají špičkoví IT experti a tvůrci podnikových systémů po celém světě k budování, testování, zavádění a dalšímu přizpůsobování aplikací.

Je ideální pro vyhodnocení a aktualizaci náročných zastaralých pracovních procesů a je stejně tak skvělá i pro rychlý vývoj aplikací k řešení specifických problémů organizace.

Siemens Logo

Siemens a ATS Global

ATS Global je dlouhodobý partner společnosti Siemens v oblasti integrovaných řešení automatizace, což zahrnuje zařízení, software, průmyslové sítě, výrobní informační systémy (MES), PLM řešení, systémy řízení výroby (MOM) a také řešení pro automatizaci výroby. Máme podrobný přehled o produktech a řešeních společnosti Siemens, která přinášejí hmatatelnou hodnotu pro podnikání zákazníků na celém světě.

Obchodní nabídky naší společnosti na řešení společnosti Siemens

Od předběžné nabídky technického návrhu až po podporu po uvedení do provozu přebíráme zodpovědnost za nepřetržitou podporu v režimu 24/7 u zákazníka. Předem definovaná kvalita (quality-by-design) je součástí dodávaných produktů, díky čemuž jsme schopni vytvořit robustní automatizační a IT systémy.

Kontaktujte partnera služby Siemens Solution

Několik našich příběhů o úspěšném zavedení řešení společnosti Siemens

APS and Aerospace Defence Success Story

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
ATS Supports an International Aerospace Supplier Implementing Opcenter Execution ( Discrete or Process) Opcenter APS

25% reduction in customer complaints on delivery performance; More than 5% yield improvement…
Read More →

ATS Food and Beverage success story

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
ATS Supports a North America Based Retail Chain to Integrate Opcenter Execution ( Discrete or Process) Opcenter APS

Insight into the real capacity of the factory and impact of the last-minute orders. Consolidation of applications…
Read More →

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE
Plastic Injection Manufacturer Increase Productivity with Opcenter
APS

Improved adaptability of the scheduling system and created platform for future improvement.
Read More →