Zadání

 • Automaticky sbírat údaje ze všech výrobních zařízení a zajistit reálný přehled o činnostech s cílem zlepšit efektivitu výroby
 • Snížit spotřebu energie (elektřiny, plynu, stlačeného vzduchu) a vody
 • Podpora iniciativ štíhlé výroby a trvalého zlepšování výrobního prostředí pomocí informací o kvalitě, spotřebě energie a vody získaných v reálném čase a napojených na údaje v systému SAP

Rozsah projektu

 • Integrace se systémem SAP a výrobními zařízeními a dalšími systémy (výroba, procesní kvalita, údržba, inventář)
 • Vývoj šablony a konfigurace s kompletními funkcemi výrobního informačního systému MES
 • Sběr dat, automatická hlášení, kontrola kvality, Statistical Process Control (SPC), funkce pro údržbu
 • Ucelené reporty se širokou škálou filtrů pro detailní přehled údajů o výrobě a tvorbu analýz

Navržené řešení

 • Globální šablona postavená na platformě SIMATIC IT Classic 6.7 a HTML5
 • Centrální servery MES VM jsou propojeny s továrnami přes tunel OPC UA

Výsledek

 • Standardní reporty a dashboardy poskytují informace o klíčových ukazatelích výkonnosti běžících linek
 • Efektivní řízení výrobních událostí díky včasným alarmům
 • Průkazné snížení zmetkovitosti, zvýšení kapacity, redukce spotřeby energie a vody
 • Sjednocení standardů pro kvalitu napříč evropskými závody

Použité systémy, nástroje a expertní služby

naše zkušenosti, váš úspěch