Cílem tohoto projektu bylo zajistit kompletní dodávku stroje „na klíč“. V rámci projektu bylo provedeno také zajištění mechanické části
a elektrotechnologie (rozvaděč), dále vytvoření řídícího softwaru PLC a vizualizace, uvedení stroje do provozu i zajištění potřebných dokumentací, které jsou součástí projektu.

Image: Jose Ibarra, Light Bulb; flickr.com (CC BY 2.0)

new machine (Tube pressing)
Inženýři ATS sestavili nový jednoúčelový stroj pro výrobu vnějších baněk skleněných výbojek. Ačkoliv stroj vychází z koncepce již existujících starších strojů, byl tento stroj modifikován, a nyní je schopen vyrábět mnohem výkonnější lampy o příkonu 2,5kW, 4kW a 6kW. Tyto výbojky jsou díky přídavnému vnějšímu opláštění potřebné především tam, kde je nutné zajistit, aby se v případě prasknutí výbojky nedostaly střepy z tělesa výbojky ven. například v lékařství a potravinářství.

Technické prostředky

  • Řídicí systém: PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 (CPU 1215) – zpracovává a obsluhuje zhruba 50 binárních a několik analogových vstupů/výstupů; vývojový software TIA Portal V13 SP1
  • Komunikační sběrnice: PROFINET
  • Vizualizace: HMI panel SIEMENS KTP400 basic color, vývojový software TIA Portal V13 SP1

Finální výrobek

Celý proces je poměrně náročný na časovou souslednost a rychlost jednotlivých kroků (nahřátí, stlačení) a má zásadní vliv na kvalitu produkce. Na tomto stroji lze dle potřeby vyrábět několik typů baněk (1,2kW, 1,8kW, 2,5kW, 4kW a 6kW). Toto je podmíněno jeho mechanickou přestavbou (seřízením)
a předvolbou požadovaného receptu na panelu řídicího systému. Finální výrobek se dále zpracovává na dalších zařízeních.