Zadání

 • Zlepšení přehlednosti o tom, co se děje ve výrobě
 • Vylepšení koeficientu celkové efektivity výrobního zařízení (OEE) všech závodů fázovým způsobem
 • Integrace systému správy informací v závodě s informačním systémem SAP
 • Centralizované řízení a kontrola informací o výrobě
Purpose

Rozsah projektu

 • Zavedení sady aplikací SAP MII s OEE
 • Integrace s SAP ERP Central Component (ECC)
 • Povolit pokročilé hlášení používající uživatelsky konfigurovatelné reporty a ovládací panely
Project scope

Navržené řešení

 • Integrování celozávodních dat do místního datového centra a aplikace SAP MII
 • Vytvoření modulu pro sledování klíčového ukazatele výkonnosti (KPI) na SAP MII
 • Okamžité upozornění pro definované výjimky týkající se parametrů procesu v závodě
 • Použití dat OEE k preventivní údržbě, čímž se zabrání neplánovaným zastavením výroby
 • Ovládací panely s funkcí umožňující rychlé a přesné rozhodování
 • Toto řešení bude aplikováno do 30 výrobních závodů po celé Indii
Solution Approach

Výsledek

 • Okamžité sledování více než 500 KPI v závodě
 • Lepší využití stroje díky OEE
 • Reporty vyplňované ručně se nahradily automatickými. Díky tomu se odstranily nepřesnosti.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • SAP MII
 • Plant Historian
 • OPC Suite
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch