Zadání

 

 • Za úkol jsme dostali navrhnout koncept automatizační technologie, která bude nejvhodnější pro aplikaci v továrně na výrobu farmaceutických přípravků. Týkalo se to procesů jako příprava roztoků, čištění, dělení.
 • V rámci zadání jsme zpracovali model pro celou továrnu dle ISA-88 a vypracovali dokumentaci.
 • Hlavním cílem bylo zvýšit výrobní kapacitu a efektivitu továrny.
Purpose

Rozsah projektu

 • Vývoj aplikace SCADA, informace zobrazovány na 170 obrazovkách.
 • 50000+ tagůpro více jak 10 oblastí v rámci továrny, např. pro validaci podpory či kontrolu kódu, nebo integrované testy kvality.
Project scope

Navržené řešení

 • Provedli jsme detailní analýzu vstupních položek a továrních dílů.
 • Práce inženýrů zahrnovala I/O databázi, instalaci systému a uvedení do provozu.
 • Vývoj knihovny, která se dá opakovaně použít.
Solution Approach

Výsledek

 • Výroba se v továrně spustila za 24 měsíců od prvotních plánů.
 • Továrna splňuje standarty ISA-88 a GAMP.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Distribuovaný řídicí systém (DCS) – EmersonDeltaV V13, iFIX SCADA, SX, SQ SeriesController.
 • Konfigurace karty VIM – RockwellPowerflex VFD.
Tools

our experience, your success