Nyní ano, a to díky našemu řešení pro řízení operací, které jsme postavili na systému Igniton 8.

Zadání

Dostali jsme následující úkoly:

 • Zavést flexibilní automatizované řešení, které bude řídit a monitorovat nejen pohyb nákladních lodí a kontejnerů, ale i brán v rámci lodního přístavu.
 •  Zajistit vzdálenou správu a monitorování všech typů jeřábů, které se v přístavu používají.
 •  Připravit takové řešení, které bude splňovat všechny požadavky na IT a nároky na kyberbezpečnost dané zákazníkem.
Purpose

Rozsah projektu

 • Postarali jsme se o kompletní architekturu řešení, která zahrnovala analýzy, návrhy, vývoj, testování, uvedení do provozu.
 • Integrace a propojení s různými technologickými celky, mezi které patří jeřáby, řídicí systémy PLC, kamery a rádiové přijímače, bez kterých by se přístav nedal řídit.
 • Integrace a propojení s IT systémy.
Project scope

Navržené řešení

 • Abychom vše mohli zanalyzovat a definovat požadavky, připravili jsme dokumentaci, ve které jsme popsali, jak bude celý proces a řídící systém fungovat. Návrhy a detaily jsme schvalovali prostřednictvím pravidelných schůzek se zákazníkem. Pro platformu SCADA jsme vybrali aplikaci Ignition 8 od Inductive Automation.
 • Následně jsem vytvořili standardní knihovnu a rozhraní, abychom si usnadnili práci na modulární architektuře a zároveň mohli paralelně pracovat na vývoji.
 • V aplikaci Ignition 8 jsme a propojili je se systémy na pozadí a IP kamerami.
 • Server „Team Foundation“se používá pro řízení projektů v aplikaci Ignition.
Solution Approach

Výsledek

 • Vysoce dostupný systém pro řízení operací přístavu.
 • Architektura řešení je škálovatelná, snadno se do ní mohou vložit nové konzoly.
 • Rychlé a jednoduché zprovoznění a aktualizace projektů pomocí modulu EAM.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Mnohonásobné vstupní brány Ignition 8, které jsou propojeny přes EAM, JMS a ONVIF Modul, MS SQL SERVER 2019, Siemens S7-1500 TIA Portal.
Tools

our experience, your success