Zadání

 • Sestavení nové technologické linky pro výrobu pekařských produktů
 • Zajištění plné sledovatelnosti produktů a dodržování regulačních standardů
 • Mít bezpapírový a plně automatizovaný výrobní proces
Purpose

Rozsah projektu

 • Analýza požadavků, analýza nedostatků, návrh softwarového řešení, funkční návrh softwaru
 • Implementace řešení, integrace s jinými systémy, testování a nasazení
 • Technická podpora 24/7
Project scope

Navržené řešení

 • Analýza požadavků na spolupráci a návrh řešení spolu s klientem
 • Agilní vývoj softwaru
 • Simulace výrobních linek závodu
 • Testovací cykly v uzavřeném okruhu se sprintovým vývojem
Solution Approach

Výsledek

 • Dosažení bezpapírového výrobního procesu
 • Plná automatizace výroby
 • Sledovatelnost šarže
 • Tým ATS 10 osob
 • Délka trvání 13 měsíců
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

Tools

naše zkušenosti, váš úspěch