Zadání

 • Zajistit propojení mezi komponenty pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a výrobním informačním systémem Sepasoft MES
 • Zlepšit přijetí koeficientu celkové efektivity výrobního zařízení (OEE) a monitorování na plnicích linkách
Purpose

Rozsah projektu

 • Využití webových služeb mezi Ignition a ERP (software QAD MFGpro)
 • Přijetí nejnovějších standardů, které zajistí „těsnou integraci – volně vázanou“ k budoucí prověřené provozuschopnosti mezi systémy
 • Plán výměny / Pracovní příkazy / Kusovník (BOM) / Detaily spotřeby a výroby
Project scope

Navržené řešení

 • Přijetí standardů B2MML / ISA-95
 • Přijetí ERP o propojení webových služeb (zodpovědnost stála na straně zákazníka)
 • Analýza souladu Ignition (Sepasoft) s ISA-95
 • Provézt důkaz koncepce testováním těsné spolupráce s oddělením IT na straně zákazníka
Solution Approach

Výsledek

 • Data mezi ERP a MES mohou být nyní sdílena
 • Jedna pravdivá verze
 • Žádné dvojité zadávání údajů nebo výrobních plánů
 • Vylepšení auditní stopy
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Ignition od Inductive Automation a systém Sepasoft MES
 • ATS webservices toolkit
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch