Schweppes: ATS Simatic IT MES řešení pro plnící a balící linky

Home » Food & Beverage » Schweppes: ATS Simatic IT MES řešení pro plnící a balící linky

Společnost Schweppes si zvolila řešení výrobního informačního systému ATS MES pro plnící a balící linky na platformě Simatic IT. Tento systém byl vyvinut v úzké spolupráci mezi ATS a centrálou společnosti Siemens v Janově a poprvé nasazen v pivovarech Carlsberg. Výsledné řešení je nyní odzkoušené a připravené pro opakované použití i u jiných výrobců nápojů.Výrobní informační systém (MES) se zavedl ve třech výrobních závodech společnosti Schweppes. Celkové řešení splňuje standardní normu S95 a zahrnuje tyto oblasti:

 1. Zpracování objednávek z interního systému SAP:
  • Přehledné plánování v reálném čase

  • Sledování vývoje objednávek podle jednotlivých stanovišť na balicí lince

  • Tvorba ručních objednávek, které jsou dostupné nezávisle na systému SAP

 2. Master Data jsou propojena se systémem SAP, např. pro požadavky obalových materiálů.
 3. Řízení prostojů:

  • Prostoj je hlášen díky integraci PLC a SCADA na balících linkách

  • Prostoje menší než 60 vteřin jsou v systému evidovány tzv. mikroodstávkami

  • Příčiny prostojů jsou zaznamenány dle typu poruchy pro jednotlivá za řízení

  • 12 standartních reportů se širokou škálou filtrů pro detailní přehled údajů o výrobě a tvorbu analýz

 4. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI’s)
 5. Standardní reporty poskytují informace o klíčových ukazatelích výkonnosti běžících linek díky automatické evidenci objednávek, prostojů a ztrát. Hlavní reporty jsou plně v souladu s korporátními standardy KPI v rámci celé skupiny Schweppes. K dispozici jsou rovněž specifické lokální KPI reporty pro podporu iniciativ štíhlé výroby a trvalého zlepšování.

  Přehled KPI reportů:


  • Zpracování objednávek

  • Souhrn směn

  • Položka

  • Využití

  • Výkonnost linky

  • Celková kapacita využití

  • Čekání na výrobu

  • Ztráty (plechovek / láhví)

  • Scorecard

Mike James, Managing Director ATS International B.V.:
Mike je zároveň členem představenstva MESA International – neziskové globální organizace pro výrobce a dodavatele sdílející osvědčené postupy a znalosti z oblasti MES systémů, k této zakázce přidal zajímavý komentář: „Řešení MES tradičně vyžadují značné integrační úsilí. ATS využilo standardizované průmyslové knihovny dostupné v řešení Siemens Simatic IT MES a postavila na něm řešení pro Schweppes.“

„Zavedení výrobního informačního systému zpravidla vyžaduje množství úprav, a to i za předpokladu, že se použije na trhu běžně dostupný software. Pro klienta to znamená zvýšení nákladů, které nepříznivě ovlivňují návratnost investic.“

„ATS vytvořilo řešení, které splňuje 80% požadavků daných klientem a může se aplikovat i v jiných výrobních podnicích, kde perfektně splní účel díky principu „out of the box“, podle pravidla 80/20. Vedení Schweppes si to uvědomilo a zvolilo si pro své plnící a balící linky takové řešení, které jim přinese konkurenční výhody na trhu s nápoji.“

Dwaine Febey, Schweppes National CSMS & Best Practice Manager:
Dwaine Febey, který vedl výběrové řízení a byl odpovědný za implementaci produktu, uvedl: „Hledali jsme vhodné řešení, a dokonce i experimentovali s několika softwarovými produkty. Po několika neúspěšných pokusech jsme přijali pozvání na seminář pořádaný společně firmami ATS a Siemens.“

„V průběhu semináře začalo být jasné, že ATS splňuje naše podmínky. Pochopili jsme, že v ATS vědí, co dělají, mají podobnou zkušenost a navíc nám jako první představili reálnou skutečně funkční ukázku systému v běhu.“

„Jelikož jsme nikdy předtím nespolupracovali ani se společností ATS, ani se Siemensem, a nemohli jsme srovnávat úroveň poskytovaných služeb a znalostí, rozhodli jsme se uspořádat pečlivé výběrové řízení a přizvat i další poskytovatele IT řešení pro výrobní podniky. Navštívili jsme referenční podniky a utvrdili se ve správnosti našich postřehů. Nahlédli jsme i ke stávajícím uživatelům a provedli kontroly dle našeho plánu. Během celého procesu výběrového řízení reagovalo ATS a Siemens velmi rychle na naše připomínky a dotazy. Bylo prostě vidět, že mají o zakázku vážný zájem a zároveň nás utvrdili, že jim jako partnerovi můžeme důvěřovat. Obě společnosti stojí na pevných základech a mají znalosti na vysoké odborné úrovni, které nám pomohou získat konkurenční výhodu na několik let dopředu.“

David Berridge, Siemens Market Development Manager:
Jiný pohled na realizaci zakázky vysvětluje David Berridge: „V průběhu několika posledních let vyvíjela společnost Siemens MES strategii, jejíž součástí je také vývoj specifických průmyslových řešení. Průmyslové knihovny jsou aplikace, které jsou vyvíjeny na platformě Simatic IT MES.“

„Komponenty knihovny jsou opakovatelně použitelné, například knihovna vážení a výdeje může být použita v celé řadě odvětví, včetně farmaceutického a potravinářského průmyslu. Tato různá řešení lze integrovat k vytvoření něčeho, čemuž se říká “factory out of the box,“ což snižuje množství času, potřebného ke konfiguraci řešení MES. Připojení k řídicí úrovni bývá často na zakázku, avšak připojení úrovně ERP bývá obvykle standardizovanější. K dalším prvkům celkového řešení patří také modul Simatic R&D a kvality (LIMS, neboli laboratorní informační systém), takže lze dosáhnout úplné integrace. Společnost Siemens vložila do produktu značné investice, a aplikovala u mnoha významných mezinárodních zákazníků, takže nyní je považován za zralý pro přijetí na trhu. Další částí této strategie je jmenování akreditovaných partnerů. Trh MES je charakteristický tím, že vyžaduje širokou škálu dovedností. Proto vybíráme partnery s všestrannými schopnostmi, tedy společnosti, které dokážou zvládnout ERP i integraci na stupni provádění i ovládání. ATS je jeden z těchto partnerů, který má navíc výhodu globálního hráče, v dnešním propojeném světě velmi důležitou. Společnost ATS se také zapojila do vývoje knihoven v našem centru pro výzkum a vývoje v italském Janově a posílila tak vzájemnou spolupráci se společností Schweppes“

MES systém zahrnuje další nástroje např. pro měření spotřeby energie, produkce CO2, atd.

2021-04-06T08:29:51+00:00
Go to Top