Ve dnech 31. října – 1. listopadu 2018, se konal další ročník již tradičních ATS Knowledge Days, který byl věnován systémům pro chytré továrny a Průmysl 4.0. Letos k nám do Nového Jičína zavítali zástupci malých i velkých výrobních podniků jako jsou např. Woco STV, Continental, Česká zbrojovka, Třinecké železárny či ArcelorMittal.

V první části byl představen softwarový nástroj pro kontrolu kvality ATS CM4D a jeho využití v projektu pro slovenskou automobilku, jehož hlavní cíl byl návrh zjednodušeného postupu měření kvality usazení dveří v karoserii automobilu a automatizace procesu zpracování výsledků měření pro oddělení kvality.

V další části jsme účastníkům demonstrovali, jak je možné řešit výrobní linku s velkými nároky na flexibilitu (např. časté změny výrobních parametrů), jak vyřešit měření a kontrolu každého vyrobeného kusu nebo jak funguje ukládání velkého množství dat, ze kterých je možné zpracovávat podrobné reporty.

Závěr patřil významnému projektu nasazení výrobních informačních systémů MES na bázi Simatic IT do několika závodů celosvětově známého výrobce nealkoholických nápojů, na kterém se podílel společně s firmou Siemens (Itálie) mezinárodní tým ATS inženýrů nejen z Česka, ale i Holandska či Spojeného království.

Tímto bychom všem rádi poděkovali za účast i za názory a myšlenky, které vnesli do závěrečných diskuzí.