Manufacturing Enterprise Systems Association (MESA) je globální organizace sdružující výrobce, poskytovatele řešení a systémové integrátory.
Jan Snoeij, Senior MES Consultant u společnosti Logica a dosavadní předseda MESA EMEA, vedl organizaci v období slibného růstu, štafetu po něm přebírá Mike James, který v uplynulém roce působil na pozici místopředsedy.
MESA EMEA organizuje pro rok 2012 dvě hlavní události:

  • 9. – 10. květen 2012 – na bruselském výstavišti Expo bude představen nový program výuky pro exekutivní management
  • 12. – 13. září 2012 – ve Warwicku (Velká Británie) kde se uskuteční MESA World Conference
    Našim hlavním řečníkem bude Dave Shaw, Portfolio Manager a Global Shop Floor Systems Manager u společnosti Jaguar LandRover, zástupce jednoho z nejúspěšnějších globálních výrobců.

Mike James, nový předseda MESA EMEA, zformuloval následující priority a cíle:

  • zvýšit účast globálních, středních a malých výrobců
  • podporovat sdílení znalostí a osvědčených postupů za účelem zvyšování efektivity, kvality a trvalého zlepšování
  • podporovat realizaci projektů udržitelnosti s cílem snížit dopady výroby na životní prostředí
  • nabídnout sponzorům efektivní platformu pro sdílení inovací s globálními výrobci

Stručný životopis:
Mike James FCMA, GCMA, DMS
Předseda MESA EMEA, Předseda MESA International Global Education Committee
Managing director ATS International B.V.

Mike působí po celou svou kariéru ve výrobním odvětví. Ve společnosti ATS se specializuje na udržitelná řešení pro zpracovatelský průmysl. Je členem dozorčích rad pro výrobní informační systémy MES ve firmách jako Rolls-Royce Aerospace nebo pivovary Carlsberg, zároveň vede řadu iniciativ v oblasti automobilového průmyslu, potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Výrobní informační systémy MES propojují technologie ve výrobě se systémy ERP (Enterprise Resource Planning). Mike je rovněž členem představenstva MESA International – neziskové globální organizace pro výrobce a dodavatele sdílející osvědčené postupy a znalosti z oblasti MES systémů. V neposlední řadě je předsedou globálního vzdělávacího programu MESA a nově předsedou MESA EMEA.

Svou kariéru zahájil v Plessey Electronics jako účetní v oddělení výzkumu a výroby. První zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí získal u společnosti Allen-Bradley, kde byl zodpovědný za expanzi do Evropy. Mike James disponuje znalostmi z oblastí letectví, obrany a výroby polovodičů, které nabyl během úzké spolupráce na kontraktech pro vlády USA a Holandska. Společnost ATS byla založena v roce 1986. Jako spoluzakladatel má Mike značný podíl na tom, že se společnost ATS stala jedním z největších globálních nezávislých poskytovatelů řešení.

Mike je pravidelným řečníkem na mezinárodních odborných sympoziích a specializuje se na zlepšování produktivity a kvality díky vzájemnému provázání technik Lean, Six Sigma a MES, což je kombinace, kterou Mike označuje termínem ‚Sticky Lean‘.

Výrobní informační systémy MES propojují technologie ve výrobě se systémy ERP (Enterprise Resource Planning). Pojem MES zahrnuje a sdružuje řízení procesů výroby, kvality, údržby a skladování. MES systémy mají zásadní vliv na udržitelnost výroby, neboť poskytují okamžité a komplexní informace o provozu podniku.