Mezinárodní koncern, který se zaměřuje na výrobu zdravotnického materiálu, si vybral softwarový nástroj pro sledování a analýzu celkové efektivnosti od ATS.

ATS Intelligence V2.0 byl nasazen do výrobního procesu celého portfolia produkce této společnosti.


Obrázek: Weixiang Ng, Tools of the Trade; flickr.com (CC BY 2.0)

Sběr dat

Součástí implementace ATS Intelligence bylo vytvoření struktury SQL databáze v aplikaci „Inteligence Cockpit“ pro sběr dat z výroby dle hierarchie jednotlivých výrobních linek. Následně bylo prostřednictvím aplikace Kepware OPC server připojeno k automatickému sběru dat 12 výrobních jednotek.

Výrobní data pro ostatní jednotky lze v současné době zadávat pouze manuálně prostřednictvím aplikace „Intelligence Data Collect“. U stanic kde je nakonfigurován automatický sběr dat je možné do databáze sbírat data o aktivní produkci, prostoji, nebo poruše stroje. Dále je možné zaznamenávat aktuálně vyráběný počet OK a NOK kusů. Každá jednotka má pro daný typ produkce pevně nadefinovaný cyklus stroje (Design speed) a dle toho je možné automaticky kalkulovat produktivitu stroje. Z počítaných OK / NOK kusů je možné vypočítávat kvalitu a z prostojů a poruch stroje pak i jeho dostupnost. Součin těchto parametrů pak udává parametr OEE jako základní ukazatel produkce.


ATS Intelligence reporty
Ukázka exportovaného reportu pro dva stroje

Reporty

Veškeré aplikace jsou nasazeny na HW aplikačním serveru ve výrobním závodu společnosti. Na tomto serveru běží také „ATS Licensing Server“ pro správu a přidělování licencí a „Advanced Reporting Services“ (ARS) pro reportování dat z databáze. Je zde připraveno několik předdefinovaných reportů, reporty je možné exportovat do formátu word, excel, pdf a dle potřeby je možné také nastavit automatické zasílání konkrétních reportů s přidělenými parametry e-mailem nastaveným příjemcům. Reportovací systém je dostupný (po vzdáleném přihlášení do lokální sítě společnosti) odkudkoli z internetu prostřednictvím webového prohlížeče MS Explorer.