V tomto kresleném videu se dozvíte, jak můžete s pomocí ATS Inspect zvýšit kvalitu svých výrobků a zároveň snížit Vaše výrobní náklady.

Snížení počtu reklamací

ATS Inspect je řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny, jenž výrobcům umožňuje dosáhnout vyšších zisků. ATS Inspect totiž dokáže zvýšit kvalitu výrobků a zabránit vadným výrobkům, aby opustily továrnu.

Kompletní řešení pro zajištění jakosti výrobků

Díky ATS Inspect lze sbírat data a analyzovat výsledky vizuálních kontrol…

…i výsledky kontrol kvality, takže lze zdokonalovat výrobu, údržbu i opravy a zároveň předcházet tomu, aby zmetky opustily továrnu.

2D a 3D Kontrola

Během vizuální kontroly mohou kontroloři zjištěné vady označit manuálně na obrázcích a 3D CAD modelech výrobků, importovaných přímo z Vašeho PLM systému.

Integrace s robotickými a kamerovými systémy

Anebo, naše kamerové systémy dokážou pořídit fotografie výrobku a provézt kontrolu automaticky.

Vynucené standardní kontrolní postupy

Mnoho výrobků vyžaduje komplexní kontrolu. ATS Inspect výrobcům umožňuje rozdělit kontrolní proces do jednodušších kroků tak, aby nic nebylo přehlédnuto.

Kontrola možností pro zakázkovou výrobu

V případě výrobků se zakázkovou výbavou ATS Inspect zajistí, že každý vyrobený kus bude expedován z továrny přesně tak, jak požadoval zákazník. Elektronické kontrolní seznamy umožňují výrobcům provést kompletní vizuální kontrolu i kontrolu jednotlivých vlastností a výbavy tak, aby jim nic neuniklo.

Potvrzení oprav

Po zaznačení oprav, které mají být provedeny, dochází k vyhodnocení a potvrzení, zda provedené opravy vyhovují požadovaným standardům. Působí jako kontrolní mechanismus (tzv. „brána kvality“), takže výrobcům neuniknou žádné zjištěné vady a jejich zákazník dostane přesně takový produkt, jaký požadoval.

Sledovatelnost

ATS Inspect je součástí balíku ATS ADOS, který využívá nástroj ATS Bus pro komunikaci mezi podnikovými a řídicími systémy. Díky tomu lze zjistit současnou polohu pro vše, co se vyrábí, kde se co nacházelo, z čeho a jak to bylo vyrobeno či jak to bylo zkontrolováno. Součástí řešení ATS Inspect je také databáze kompletních rodných listů výrobku, ve kterých lze zjistit, kde vznikl problém a jakých výrobků se týká.

Zpětná vazba na jakost v reálném čase

ATS Inspect informuje všechny členy týmu o současném stavu jakosti napříč celým závodem pomocí naplánovaných hlášení a upozornění, a to skrz e-maily, informační displeje či stropní monitory.

Výsledky analýzy jakosti jsou přenášeny zpět do PLM systému, což výrobcům umožňuje automatizovat procesní korekce.

Díky práci s nejaktuálnějšími daty o kvalitě je možné rychle reagovat a Vaše chytrá továrna pak může být připravena na čtvrtou průmyslovou revoluci.