Pod názvem „IT řešení pro výrobní společnosti a podnikatele“ se skrývá spolupráce s novojičínskou Mendelovou střední školou a třemi dalšími, které působí v Německu, Rakousku a Norsku. Hlavním smyslem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti studentů na poli informačních technologií a také propojit teorii s praxí. Ze strany budoucích zaměstnavatelů je tako aktivita velmi oceňovaná a Evropským programem Erasmus finančně zajištěna.

Co studenty čeká?

Čeští studenti se budou podílet na mezinárodních projektech a na výběr mají se čtyř oblastí:

  • Webdesign (tvorba webové stránky)
  • E-shop (vytvoření on-line obchodu)
  • Programování robota ze stavebnice Lego
  • Průmyslová automatizace

Studentům se nabízí možnost procvičit si angličtinu a pobýt krátkodobě v zahraničí. Vyzkouší si týmovou spolupráci a také okusí atmosféru skutečného pracovního prostředí.

ATS CZ se s radostí ujímá role odborného garanta, který bude dohlížet na kvalitu a přínosnost akce, tím jsou praktické zkušenosti a uplatnění studentů v reálném životě. Projekt bude ukončen během roku 2017. „Pokud budeme moci nabídnout zaměstnání některému ze studentů nebo studentek, pak splní projekt svůj účel.“, uvedl Vlastimil Raška, výkonný ředitel ATS CZ (na fotce v první řadě zleva).

Dne 25. listopadu 2014 hostilo ATS CZ učitele z Mendelovy SŠ a zahraničních partnerských škol. Jednalo se o úvodní informační schůzku. Adam Filípek (aplikační inženýr, na fotce v první řadě zprava) využil příležitosti a předvedl jejím účastníkům přístroje PLC výrobce Siemens, které se používají při odborných školení pro výuku operátorů strojů a zaměstnanců údržby.

ATS - setkání učitelů a odborníků z praxe

Logo Erasmus
Program Erasmus funguje v České republice přes 15 let. Od roku 1998 pomáhá studentům, pedagogům a dalším zaměstnancům vysokých škol vycestovat do zahraničí na zkušenou. Firemní školitelé, kteří chtějí vyučovat v zahraničí, se mohou do programu rovněž zapojit.