Zákazník požadoval automatizaci stávajícího ručního procesu, tj. zvážení výrobku a nástřik výrobku lakem zvenčí i zevnitř. Podmínkou byla univerzálnost – nové zařízení musí být schopné vážit a lakovat všechny výrobky z portfolia, lakování musí navíc probíhat při konstantní teplotě a vlhkosti. Mechanicky je výrobní linka řešena jako vstupní dopravník, na němž je výrobek dopraven do procesní komory. V procesní komoře je výrobek nalakován a zvážen. Z procesní komory výrobek vyjíždí na výstupním dopravníku.
Konstantní teplotu a vlhkost v procesní komoře zajišťuje klimatizační jednotka, která je součástí výrobní linky.

Celkový pohled na výrobní linku
obr. 1: Celkový pohled na výrobní linku

Během lakování je v procesní komoře rozvířen lak, jehož vysoká koncentrace by rychle vedla k zanesení filtrů klimatizační jednotky a celkovému znečištění procesní komory. Z toho důvodu je v procesní komoře instalováno filtrační zařízení – vodní stěna, která zachytává zbytkový lak. Součástí filtračního zařízení je myčka, která odděluje lak z vodního okruhu.

Výrobek v procesní komoře během lakování
obr. 2: Výrobek v procesní komoře během lakování

Výrobní linka, klimatizační jednotka a vodní filtrace jsou řízeny jediným řídicím systémem Siemens řady Simatic IPC. Jedná se vestavný PC systém určený pro průmysl, který je výhodné použít v aplikacích, které vyžadují výkonný řídicí systém a kde je výhodné realizovat řízení a vizualizaci v rámci jedné platformy.

Operátorské rozhraní představují dva menší dotykové panely u vstupní a výstupní části výrobní linky a jeden hlavní panel umístěný v ovládacím pultu.

Klimatizační jednotka
obr. 3: Klimatizační jednotka

Všechny motory, které jsou součástí výrobní linky, jsou řízeny systémem Sinamics řady S120.

Projekt byl realizován ve spolupráci se společností Prozax s.r.o. Společnost ATS zastřešila projekt po softwarové stránce a společnost Prozax s.r.o. po stránce hardwarové. Po úspěšném ukončení projektu byla technologie stejného rozsahu instalována v dceřiné společnosti zákazníka v Srbské republice.

Další fotodokumentaci je možno zaslat na vyžádání.