Název projektu: Vývoj výrobních informačních systémů pro průmysl

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000970

Název programu podpory: ICT a sdílené služby – I. výzva

V rámci projektu budou vyvíjena softwarová řešení, která se souhrnně nazývají výrobní informační systémy (VIS). Tyto VIS budou vhodné pro nasazení v provozech s diskrétní výrobou např. v leteckém nebo automobilovém průmyslu. Dále mohou být VIS využity v provozech s technologií pro dávkování a míchání surovin, které se uplatňují jak v potravinářském, tak i farmaceutickém průmyslu.

Cílem projektu bude úspěšně vyvinout a implementovat VIS podporující snahu našich zákazníků o neustálé zlepšování a podporu strategických iniciativ pro udržitelný rozvoj firmy. Po realizaci projektu bude firma ATS aplikované technické systémy s.r.o. schopna dodat zákazníkům taková softwarová řešení, která jim umožní výrazně zvýšit produktivitu výroby.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.