ATS ví, že podniky v ČR a SR nechtějí zaostávat za konkurenty doma ani ve světě. Přispívají k tomu nejen nákupy nových technologií, ale i zavádění nových přístupů a metod. To vše vyžaduje, aby se personál průběžně doškoloval.

Proto nyní vycházíme vstříc všem, kteří zavádějí novou technologii nebo již provozují svou výrobu na platformě Mitsubishi a potřebují průběžně doškolit jak programátory, tak i personál údržby.

Mezi nově otevřené kurzy patří:

  • PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX Works
  • PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX Developer
  • PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Works
  • PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer
  • SCADA – Mitsubishi GT Designer

ATS školení

Školení vedou vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi o technologii Mitsubishi. Školení mohou probíhat buď ve školicích střediscích ATS v Novém Jičíně, Lounech nebo přímo u zákazníka. Teoretický výklad je doplněn mnoha praktickými cvičeními s reálným využitím v průmyslových aplikacích. Školení jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu na vaší situaci.

Pokud byste se vy nebo vaši zaměstnanci rádi dozvěděli více informací o našich školeních, navštivte prosím naše stránky o školeních a seminářích ATS, kde najdete seznam školení, která poskytujeme, včetně podrobných informací k jednotlivým kurzům. Jsme schopni nabídnout jak samostatná školení, tak kompletní výukový program dle vašich potřeb; v mezinárodním certifikačním programu ATS World-Wide Training Certification můžete získat všestranné znalosti v oblasti automatizace. Více se o tomto programu dozvíte na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte přímo.

Za více než 25 let své existence jsme proškolili přes 5000 inženýrů – programátorů, personálu údržby, aj. – z celého světa, včetně manažerů mnoha významných firem, kteří se účastní našich specializovaných workshopů.