Specifická školení od ATS pomáhají zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost podniku. Dne 25. 3. 2013 byla v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) vyhlášena výzva EDUCA IV. Finanční prostředky z této výzvy jsou určeny na školení zaměstnanců v rámci tzv. specifického vzdělávání.
Specifické vzdělávání je definováno jako nepřenosné, nebo přenositelné v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů.

Specialisté v ATS rádi připraví nabídku školení a školících materiálů přesně dle Vašeho zadání. Vše navíc přizpůsobí konkrétní výrobní technologii.

Specifická školení mohou být zaměřena např. na:

  • Použití Siemens S7 v podmínkách závodu
  • Využití komunikačních technologií Profibus a Profinet pro řízení výroby
  • Využívání IT technologií pro zlepšení výrobních procesů a monitorování výroby

Kompletní přehled školení naleznete zde.

Pro vytvoření speciálního školení nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na telefonním čísle +420 556 720 942.

Hlavním cílem Evropského sociálního fondu (ESF) je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat začleňování do společnosti, a to zejména prostřednictvím poskytování vzdělávání, rekvalifikace a poradenských či sociálních služeb.

Logo ESF CR