ATS aplikované technické systémy s.r.o. oznamují vydání nového softwarového řešení pod názvem – ATS Intelligence. ATS Intelligence umožňuje výrobcům shromažďovat data, která potřebují pro výpočet celkové efektivity výrobního zařízení známé pod zkratkou OEE (Overall Equipment Effectiveness). ATS má mnohaletou zkušenost s vývojem spolehlivých aplikací určených pro výrobní podniky po celém světě. ATS Intelligence je jedním z takovýchto řešení – jednoduchý avšak robustní nástroj pro OEE, který v sobě zahrnuje rozsáhlou znalost potřeb a prostředí výrobních firem, to vše v kombinaci s nejnovějšími technologickými trendy.

Výrobní inteligence (Manufacturing Intelligence) a výpočty nejrůznějších metrik hrají s ohledem na výkon výrobních podniků stále důležitější roli. Výrobní data a jejich dostupnost jsou klíčovými prvky pro správné rozhodování managementu. Jedná se o prioritní oblast rozvoje a investic zejména u výrobců, kteří ještě nemají ustálené výpočty výkonnostních parametrů KPI. Mezi ty patří např.: sledování prostojů, ztráty kvality a rychlosti ve výrobě.

Dotyková obrazovka

Report s výsledky OEE

Záznam ze směny

ATS Intelligence Logo

Jak to funguje

Intuitivní uživatelské rozhraní ATS Intelligence umožňuje obsluze snadno zaznamenat všechny informace potřebné pro výpočet OEE v reálném čase. ATS Inteligence zajišťuje přímý přístup k OEE datům. Stačí pouze zadat potřebné informace a na oplátku získá operátor rychlou a jasnou prezentaci OEE, jak pro každé sledované zařízení, tak i za celý podnik.

Sbírejte potřebná data
ATS Intelligence umožňuje shromažďovat a analyzovat následující data:

  • Množství vyrobeného materiálu nebo výrobků.
  • Zařízení nebo proces, který zpracovává výrobky.
  • Optimální tempo zařízení pro výrobu jednotlivých materiálů.
  • Členění důvodů, které snižují celkový dostupný čas provozní doby jednotlivých částí zařízení.

Reporty na dosah odkudkoliv

Díky službě ATS Advanced Reporting Services jsou uložená data připravena k náhledu přes webové rozhraní odkudkoliv na světě. Reporty mohou zobrazit výsledky OEE pro samostatný stroj nebo za celou firmu.

Více informací o ATS Intelligence naleznete na stránce: www.ats-intelligence.com.

KE STAŽENÍ:

– Tisková zpráva ve formátu PDF.
– Obrázky ve větším formátu Zipfile.