Zadání

 • Služby pro vývoj softwaru C++ pro PC řídicí systém používající rozšíření pro řízení stroje (MCX)
 • Automatizované umístění materiálů do výrobního procesu
 • Integrace různých zařízení s různými protokoly
 • Komplexní propojení zajišťující bezpečné prostředí
Purpose

Rozsah projektu

 • Dovybavení stávajících amerických strojů na aktuální lince
 • Vývoj singapurských strojů podle požadavků linek
 • Aktivace kontroly dílčích dat a zaznamenávání dat, aby byla zajištěna sledovatelnost informací
Project scope

Navržené řešení

 • Pochopení různých průmyslových protokolů (Devicenet, Modbus, atd.) k implementování do softwaru C++
 • Zajištění rozsáhlého a intuitivního zpracování chyb, což zajistí i minimální zásah obsluhy
 • Propojení dopravce a robota k umístění materiálů
Solution Approach

Výsledek

 • 1 zaměstnanec nahrazen UR robotem pro každý stro
 • Dosaženo přibližně 1ppm požadavků pro každý stroj
 • Vylepšené a intuitivní bezpečnostní kontroly každého stroje
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Visual C++ 2008
 • HP MCX
 • UR Robot zahrnující ON Gripper
 • Devicenet
 • Měřící zařízení Keyence
 • Nástroje Emerson
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch