ATS Inspect zdokonaluje kvalitu luxusních lodí

Zadání

 • Zajistit špičkovou kvalitu luxusních lodí
 • Odstranit papírové kontrolní listy
 • Snížit množství reklamací od obchodníků

Rozsah projektu

 • Plně automatizovaný proces pro sledování kvality, vad a defektů jednotlivých komponentů na montážních linkách.
 • Zavést funkci traceability, díky které se sleduje aktuální i historický pohyb a stav každé vyrobené jednotky na lince.
 • Vytvoření centrálního uložiště pro data týkající se rozměrů a vlastností jednotlivých komponentů.
ATS-Success-Story-ats-integrates-qms-into-quality-and-defect-tracking-process-at-a-major-boat-manufacturer-image

Navržené řešení

 • K označení a kontrole vady se použije tablet. Závady jsou nalezeny, označeny na dotykové obrazovce a se záznamem odeslány elektronicky k opravě během několika vteřin.
 • Zpravodajský modul zobrazuje v reálném čase data v podobě různých tabulek a grafů.
 • Služba ohlašování událostí umožňuje okamžitě upozornit vybraný personál na aktuální stav kvality, a to jak ve výrobní lokalitě, tak i mimo ni.

Použité systémy a nástroje

 • ATS ADOS – softwarový balík, který umožňuje shromažďovat, kombinovat, analyzovat a reportovat výrobní data
 • ATS Inspect – software pro sledování kvality ve výrobě
 • Servisní smlouva pro údržbu softwaru (ATS SMA)

Výsledek

Data se směrují do jednoho centrálního uložiště

Razantní snížení zmetkovitosti a nákladů na opravy

Zlepšení celkové kvality

Významně se zkrátil reakční čas při vzniku kritických událostí

Máte dotaz? Napište nám a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.