Zadání

 • Zavedení efektivního procesu pro řízení inspekcí na hale pro údržbu a opravy turbínových lopatek
 • Zajistit sběr rozměrových dat a jejich ověřování v reálném čase
Purpose

Rozsah projektu

 • Plná integrace se systémem Siemens PLM (3D modely & instrukce pro operátory) a SAP ERP (kontrola očíslování turbín v sekvencích)
 • Kontrolní systém pro řízení výrobní technologie
Project scope

Navržené řešení

 • Přesné mapování vad pomocí softwarového řešení ATS Inspect, které je integrováno s vrstvou PLM a ERP
 • Kontextualizace údajů o vadách s údaji o rozměrech
 • Pokročil reporty ve webovém rozhraní a reporty zobrazující faktury zákazníkům
Solution Approach

Výsledek

 • Bezchybný systém pro opravy díky elektronickým kontrolním listům
 • Konec papírových kontrolních seznamů
 • Celková průhlednost výrobního procesu
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • ATS Inspect – softwarové řešení pro řízení operací vizuální kvality
 • Siemens Teamcenter PLM
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch