Společnost ATS aplikované technické systémy s.r.o. patří do úspěšně rostoucí skupiny nadnárodní společnosti ATS International B.V., která v letošním roce oslavila 25 let existence od svého založení. V České republice firma otevřela nové školící centrum a jedno z tzv. MES Centre of Excellence.

Zástupci významných výrobních firem z ČR se sešli na ATS Knowledge Day

Společnost ATS aplikované technické systémy s.r.o. uspořádala dvoudenní akci s názvem ATS Knowledge Day Česká republika, která zdarma nabídla řadu velice zajímavých a v ČR ojedinělých seminářů z oblasti problematiky výroby, jejího řízení a řízení kvality, výrobních informačních systémů MES, automatizace a metrologie.

Akce se zúčastnilo 78 zástupců významných výrobních firem z celé České republiky, jako např. ArcelorMittal, Hyundai, Pivovar Zubr, Shimano, Visteon-Autopal, Walmark, Škoda auto a mnoho dalších. Jednalo se zejména o ředitele závodů, technické a výrobní ředitele, ředitele kvality a metrologie, vedoucí pracovníky údržby výrobních zařízení, inženýringu, výzkumu a vývoje.


Videoreportáž: ATS Knowledge Day Česká republika 2011

V rámci ATS Knowledge Day ČR byly zároveň oficiálně otevřeny nové kanceláře a školicí středisko ATS, jež bylo částečně dotováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Otevření se zúčastnil také 1. místostarosta Nového Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, který uvedl: „Oceňujeme, že tato nadnárodní společnost se rozhodla rozšířit nabídku svých služeb právě v Novém Jičíně. Nezbývá než si přát, aby se naše město stalo dobrým místem k podnikání pro co nejvíce firem.“ Ing. Vlastimil Raška, výkonný ředitel ATS ČR, dodal: „V tomto městě zaměstnáváme 27 lidí, 35 pozic je nyní otevřených. Hledáme programátory, kteří znají jazyky a jsou ochotni cestovat.“

Oficiální otevření školicího střediska ATS. Zleva: místopředseda MESA Europe Mike James, 1. místostarosta N. Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, výkonný ředitel ATS ČR Ing. Vlastimil Raška
Obr. 1: Oficiální otevření školicího střediska ATS. Zleva: místopředseda MESA Europe Mike James, 1. místostarosta N. Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, výkonný ředitel ATS ČR Ing. Vlastimil Raška

Jedna z přednášek v rámci ATS Knowledge Day
Obr. 2: Jedna z přednášek v rámci ATS Knowledge Day

Jedním z přednášejících hostů byl také Mike James, současný místopředseda MESA Europe (organizace, která mj. doporučuje standardy pro řešení v oblasti výrobních systémů).

Prezentovaná témata:

  • Shop Floor Data Collection – Sběr dat ve výrobě
  • Řízení změn a projektový management – Jak uřídit rozsáhlé systémové změny v lokálním či globálním podniku?
  • Vzdělávání personálu na inženýrských a technicky zaměřených pozicích
  • Trendy v průmyslové a procesní automatizaci – TIA-Portal: Nová platforma firmy Siemens pro realizaci automatizačních projektů
  • Živá ukázka výrobního informačního systému MES
  • Bezkontaktní laserová měřidla – Živá ukázka bezkontaktního měření fyzikálních veličin
  • World Class Quality: Sledování, sběr a reporting vad – ATS Inspect: Jak snížit náklady související se zmetkovostí, opravami, reklamacemi?
  • Sticky Lean: Zavádění standardů štíhlé výroby a jejich trvalé udržení – Jak udržet procesy štíhlé výroby stále živé?

MES Centre of Excellence otevřeno v České republice

Společnost ATS dokončila rekonstrukci nových prostor v České republice. Kromě služeb pro lokální zákazníky z ČR a SR je nové zařízení významným prvkem globální sítě společnosti ATS a zároveň jedním z několika tzv. “MES Centre of Excellence“, která v rámci společnosti poskytují školení a podporu mezinárodním podnikům po celém světě. Nové prostory byly slavnostně otevřeny za účasti vedení radnice. Díky rekonstrukci vzniklo rovněž nové školicí středisko, jež bylo spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ředitel společnosti ATS, Mike James, uvedl: „Když jsme před 25 lety zakládali společně s Hansem Dammanem ATS, stanovili jsme pro náš tým zásadu mírného managementu a sdílení silných hodnot. Otevření nových poboček, nové české MES Centre of Excellence a úspěšných 25 let zkušeností, za to vše vděčíme našemu mimořádnému týmu, který dosáhl mnohem více, než jsme kdy považovali za možné.“

Růst přesahující 20%
Společnost ATS zaznamenala v letošním roce na svých tradičních trzích (automatizace a výrobní informační systémy MES) růst přesahující 20%, což koreluje s oslavami 25. výročí od založení společnosti. Pod hlavičkou “25 Years of Experience“ je zdůrazňována role firmy jakožto znalostního partnera, který sdílí osvědčené postupy a technologické trendy se svými zákazníky po celém světě. Společnost byla založena v roce 1986 v Nizozemí a po celou dobu své existence je v soukromém vlastnictví.

Nové pobočky
V rámci své globální strategie na podporu zákazníků při implementacích výrobních informačních systémů MES společnost otevřela nové kanceláře v Mexiku, Singapuru a Turecku. Do konce roku 2012 budou následovat další kanceláře v Číně, Brazílii a Itálii. Globální strategie umožňuje společnosti ATS úspěšně konkurovat na trhu výrobních informačních systémů MES velkým globálním IT společnostem, protože standardizovaný přístup snižuje náklady na implementace a zlepšuje kvalitu dodávek. Tento přístup ATS úspěšně využívá také pro podniky lokálního významu.

Výrobní informační systém MES pro pivovary Coopers
Tým ATS Austrálie právě dokončil implementaci výrobního informačního systému MES, optimalizovaného pro plnicí a balicí linky, pro pivovary Coopers. Společnost ATS díky zkušenostem z velkých pivovarů a standardizovaným řešením dokázala pro Coopers rychle vytvořit řešení za atraktivní cenu. Přístup ATS spočívá v orientaci na praktické přínosy pro zákazníky a ne pouze ve slepé fascinaci novými technologiemi. Díky tomuto přístupu lze výrobní informační systémy MES zavádět rovněž ve výrobních společnostech střední velikosti, což jim následně umožňuje konkurovat i v prostředí globálních trhů.

Celá verze této tiskové zprávy v ATS TZ v PDFPDF

Firma ATS vznikla roku 1986 v Holandsku a od roku 2006, kdy se rozšířila do ČR, se postupně stává stále významnějším zaměstnavatelem v regionu Nového Jičína. Mezi významné zákazníky patří pivovary Carlsberg či Rolls-Royce Aerospace. ATS v roce 2011 slaví 25 let od svého vzniku a 5 let existence v České republice.