Díky Vašemu hlasu to můžeme dokázat! Pomozte nám v hlasování veřejnosti o inovační firmu Moravskoslezského kraje s našim produktem ATS ADOS (Řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny). Hlasovat můžete zde a ještě získat věcnou cenu!Se vznikem pojmů Průmysl 4.0 a chytré továrny vznikla na trhu také mezera v podobě chybějícího řešení, které by splňovalo požadavky mezinárodních výrobních firem na standardy v oblastech sběru, třídění a analýzy i reportingu veškerých výrobních dat (big data / small data). Právě díky této mezeře byl navržen softwarový balík pro Průmysl 4.0 a chytré továrny ATS ADOS.

Síla tohoto řešení spočívá v pokročilých rozhodovacích algoritmech – na konci celého procesu management získá jasná fakta pro správná a chytrá rozhodnutí v oblastech, jako jsou řízení kvality a výtěžnosti výroby, využívání zdrojů a surovin apod. Toto řešení je plně integrovatelné s automatizací a robotizací, čímž vytváří tzv. kyberfyzikální systémy, díky kterým dochází k propojování reality s virtuálním světem (např. porovnávání fyzického výrobku s CAD modelem).