Zadání

Dostali jsme následující úkoly:

 • Optimalizujte proces lisování jednotlivých dílů karoserie, které se následně svařují k sobě.
 • Synchronizujte výrobu jednotlivých dílů na vedlejších linkách s hlavní výrobní linkou.
 • Lisování a svařování se provede podle přesné specifikace, určené pro každé vozidlo v závislosti na modelu a komponentů, ze kterých se skládá.
Purpose

Rozsah projektu

 • V rámci projektu jsme vytvořili systém, který umožňuje synchronizaci linek pro výrobu jednotlivých dílů a hlavní montážní linkou.
 • Definovali jsme sekvence a proces čekání ve frontách, aby se nakonec jednotlivé díly a karosérie setkaly ve správný čas na montážní lince.
 • Zavedli jsme systém pro díly a vozidla, který zadá správný výrobní postup do svařovny a postará se o to, že se svaří správné díly ke karoserii.
Project scope

Navržené řešení

 • Vytvořili jsme rádiový přenosový systém napojený na vozidlo. Systém je postavený na platformě Ignition SCADA od společnosti Inductive Automation. Ten přijímá rádiový signál o specifikaci karosérie vozidla ze systému MES.
 • Přenášené údaje slouží k tomu, aby se detaily o karosérii dostaly k operátorům, kteří jsou zároveň offline, a taky do PLC a k robotům. Takto zajistíme, že offline výroba pracuje posloupně s hlavní linkou.
 • Rádiový přenosový systém se stará o frontu na hlavní lince a také o RFID management. Číslo karosérie je zapsané na RF čipu.
 • Systém zobrazuje seznam možností v každé svařovně, a to v pořadí, ve kterém mají být vozidla vyráběna na hlavní lince.
 • Svařovací roboti dostanou správné číslo programu. Zajistí se tak správný svařovací vzor.
Solution Approach

Výsledek

 • Operátor nyní dostává potvrzení o správné sekvenci prostřednictvím rádiového systému a informace si zobrazuje na displeji.
 • Druhořadé linky na výrobu komponentů vyrábí a posouvají jednotlivé díly v přesné sekvenci s hlavní linkou.
 • Svařovací roboti na hlavní lince dostávají správná čísla programů. Tím pádem se používají správné svařovací vzory na každé hlavní výrobní lince.

Sladili jsme výrobu, a to díky rádiovému přenosovému systému. Dílčí komponenty se vyrábějí v požadovaných sekvencích, snížila se výrobní doba. Naopak se se zlepšily hodnoty OEE, začaly se lépe plánovat objednávky. Vše přispělo i k vyšší kvalitě vozidel a dobré produktivitě celé továrny.

Results

Použité systémy, nástroje, platformy a expertní služby

 • Rádiový přenosový systém na platformě MES a Ignition SCADA
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch