Amaç

 • Eski/korunmamış PLC ekipmanıyla ilişkili operasyonel riskleri anlama
 • Orta ve uzun vadede nicel risk değerlendirmesiyle hatlarda yapılan sermaye ve operasyonel harcamaları önceliklendirme
 • Ülke çapında yedek parçaları tanımlama ve konsolide etme
Amaç

Proje Kapsamı

 • Küçük paket tesisleri dahil tüm PLC donanımının iş yeri denetimi
 • Her bir iş yerinde yedek parça sayımı ve donanımın gözden geçirilmesi
 • Herhangi bir gizli parça deposunun tanımlanması
 • Sürdürülebilirlik için kodun gözden geçirilmesi
 • Müşterinin yazılım, araç, kablo ve bilgiye sahip olup olmadığının ve PLC ekipmanına bakım yapıp yapamayacağının değerlendirilmesi
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • İş yeri denetimlerini kolaylaştırma ve tüm iş yerlerinde gözden geçirme
 • PLC varlıklarının ana kaydını oluşturma –ülke çapında
 • Kriter karşısında her PLC’nin tanımlanan kriter ve sırası
 • Birim / süreç ve tesis için arıza etkisinin anlaşılması
 • Eski ekipman için OEM taşıma planlarını arama
 • Tüm varlıklar için yukarıdaki kritere dayalı risk değerlendirmesi
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Otomasyon ekipmanı için açıkça tanımlanmış İş Süreklilik Planı (BCP)
 • Tüm iş yerlerinde yedek parçaların daha iyi yönetimi(daha fazla gizli envanter olmaması)
 • Tüm iş yerlerinde paketli ekipmanlardaki tüm PLC varlıklarının daha iyi görünürlüğü
 • Orta / uzun vadeli PLC yer değiştirmelerinin planlanan bakımı / yer değiştirmesinin sağlanması
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • Otomasyon denetim ve danışmanlığı
Araç

our experience, your success